Bygger mindre og færre boliger

Et tregt nyboligmarked tvinger utbyggerne til å gjøre om på prosjekter. - Kundene er skeptiske og avventende, sier Jan Helge Olsen i Profier, som er med å bygge ut Damsgårdssundet.