Les også:

Finanstilsynet anmeldte i går fire storbanker til Økokrim for å ha meglet salg av aksjer kundene ikke eide.

Bankene tar anmeldelsene på største alvor.

De siste årene har Finanstilsynet flere ganger rettet sterk kritikk til en rekke norske meglerhus som har solgt ugyldige aksjer. De fleste meglerhusene har skjerpet sine rutiner.

Men ikke Nordea, Handelsbanken, First Securities og Fondsfinans, ifølge Finanstilsynet.

Lei

Nå har Finanstilsynet sett seg kraftig lei på at disse fire ikke skjerper rutinene. I går gikk de dermed til det skritt å anmelde storbankene til Økokrim, for brudd på verdipapirhandelloven.

Eirik Bunæs, direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet, påpeker at tilsynet flere ganger de siste fire-fem årene har reagert på det han kaller «massivt shortsalg» i tilknytning til emisjoner.

— Vi har også tidligere vurdert strengere tiltak enn kritikk. Nå kom dette opp enda en gang, og da må vi være skarpere. Flere av foretakene har skjerpet seg, med noen unntak, sier Bunæs.

I saker som dette vil det ikke bare være snakk om foretaksstraff, ifølge kilder i Økokrim. Også meglere og ledere i bankene kan bli straffet.

Finanstilsynet ser imidlertid ikke på saken som så alvorlig at finanshusene behøver å frykte for sine konsesjoner til å drive aksjehandel.

— Det ligger ikke an til det i denne sammenhengen, sier Geir Holen, seksjonssjef i Finanstilsynet.

Innrømmer

Tilsynet ønsker å bruke de fire bankenes megling av aksjer i seismikkselskapet Reservoir Exploration Technology (RXT) for å statuere et eksempel. Selskapet skulle i mars/april i fjor gjennomføre en omfattende finansiell restrukturering med innhenting av penger og endring av gjeld.

Handelsbanken ser alvorlig på anmeldelsen fra Finanstilsynet, og erkjenner at de gjorde en feil ved manglende kontroll i det aktuelle tilfellet.

— Men vi understreker samtidig at vi har håndtert saken med det største alvor og gjort alt vi mente var riktig for å hindre at dette kan skje igjen, sier Lars N. Sæthre, kommunikasjonsdirektør i banken.

Han forteller at de omstridte handlene skjedde 15. april 2011.

«Vår megler spurte kunden om vedkommende hadde aksjene, slik loven krever. Kunden svarte ja, selv om dette ikke var tilfelle. I henhold til våre rutiner skulle megleren i tillegg ha sjekket om kunden var registrert med disse aksjene på sin VPS-konto. Dette ble ikke gjort. Dette er en feil vi erkjenner,» skriver banken i en pressemelding etter at anmeldelsen ble kjent i går.

Ifølge Sæthre er interne instrukser nå blitt tydeliggjort for å hindre at dette skal skje igjen.

Overrasket

Nordea er overrasket over at Finanstilsynet gikk til det skrittet å anmelde banken.

- Vi har vært i dialog med tilsynet over lang tid og ble derfor overrasket at de gjorde dette nå. Når det er sagt tar vi anmeldelsen på største alvor, sier Hege Resvoll Skaug, fungerende kommunikasjonsdirektør i Nordea.

Hun vil ikke si mer om banken nå har skjerpet rutinene eller om dette har vært en utbredt praksis.

I en del land er det lov å drive med udekket shortsalg, men Finanstilsynet sier at det først og fremst er land der børsene er spesielt store og hvor de fleste aksjer er svært tilgjengelige.

— Det er forskjellige rettsregler i forskjellige land, men trenden er helt klar i retning av at dette ikke er lov. Her er det ikke lov, og våre regler er helt klare, sier Bunæs i Finanstilsynet.

Har innført strengere rutiner

Flere av bankene har nå skjerpet sine rutiner for å sjekke alle transaksjoner.

Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør i First Securities, mener de har hatt god dialog med Finanstilsynet.

— En politianmeldelse er alvorlig. Men basert på dialogen vi har hatt med Finanstilsynet over lang tid, hvor vi har meldt fra om endringer i rutiner og innstramninger, er vi overrasket over at anmeldelsen kommer nå, så lang tid etter hendelsen, sier han. Ifølge Olsen er det ikke slik at de har plikt til å undersøke dekningen i alle transaksjoner til alle kunder.

- Her har det vært et tillitsbrudd. Men det fratar ikke oss ansvaret. Vi tar det og erkjenner at det ble gjennomført ulovlige transaksjoner på det tidspunktet, sier han.

I ettertid har First Securities innført en lavere terskel for å sjekke om kundene har dekning. De har også innført et elektronisk system, for å avdekke slike typer transaksjoner.

Nils Erling Ødegaard, administrerende direktør i Fondsfinans var ordknapp i går kveld.

— Dette er en kjedelig sak som vi tar alvorlig. Det hører med til historien at kundens salg av aksjer stammer fra konvertible obligasjoner, og ble levert i rett tid, sier han.

Finanstilsynet sier arbeidet med anmeldelse har tatt tid fordi de ville sikre seg at de visste alt og at alt var riktig før de gikk til skrittet og anmeldte de fire bankene.

— Før vi går til anmeldelse, har vi en dialog med alle aktørene. De skal kunne avkrefte og beriktige alle påstander, og dette tar tid. Vi gir også romslige frister når det viser seg at noen trenger lang tid på å svare, sier Eirik Bunæs i Finanstilsynet .