• FAR OG SØNN: Johnny Gjertsen og sønnen Gerhard Gjertsen er overbevist om at flyttingen fra Veiten 3 til Galleriet i 1994 har vært avgjørende for at urmakerforretningen har gått med overskudd hvert år siden. I fjor omsatte Urm J. Gjertsen AS for vel 16 millioner kroner.

Urmakerne borte fra sentrum

For 35 år siden var det godt over 20 urmakere i Bergen sentrum. Nå er det kun fire igjen, en av dem er Urm J. Gjertsen AS.