Møtet skal starte klokka 18.45. Tidligere fredag ettermiddag ble det klart at vekterstreiken fører til at sikkerhetskontrollene ved flyplassene både i Bergen og Trondheim må stenge på grunn av vekterstreiken.

NHO, LO, NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund har hatt sonderinger gjennom fredagen, men funnet ut at det ikke er grunnlag for å gjenoppta meklingen. Avstanden er for stor, opplyser NHO Service.

Forbundsleder Erna Hagensensier i en kommentarat disse samtalene nå er avsluttet og at deikke førte frem til noe resultat.