Havbruksnæringen til felles front mot lakselus

Havbruksnæringen har igangsatt et treårig prosjekt for å redusere forekomstene av lakselus.