Bruvik blir sittende

Styreleder Trygve Bruvik i Sparebanken Vest blir sittende. Knut Førland har trukket seg i protest og sier det er en grådighetskultur i banken.