• FORLØPIG STOPP: Her er det forløpige endestoppet, men sporene kan komme til å fortsette rett frem for så å svinge over Torgallmenningen, over Bryggen og videre mot Åsane. FOTO: SEAN MELLING MURRAY

Foreslår Bybane over Torgallmenningen

Skinner over Torgallmenningen og langs Bryggen. Det er blant forslagene til bybanetrasé byrådet ønsker å gå videre med.