SSB spår markert konjunkturoppgang

Statistisk sentralbyrå (SSB) spår en klart høyere vekst i norsk økonomi framover, etter halvannet år med moderat utvikling.