• UNDERSØKER: Konkurransedirektør Christine Meyer mener fortsatt at avtalen om distribusjons- og innkjøpssamarbeid mellom ICA og Norgesgruppen kan være i strid med Konkurranseloven. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Bruker mer tid på ICA-behandling

Konkurransetilsynet fortsetter sin behandling av avtalen om innkjøps- og distribusjonssamarbeid mellom Ica og Norgesgruppen.