For regnskapsåret 2012 ble det utbetalt utbytte på 40 millioner kroner i disponentselskapet Sea-Cargo Skips AS.

Tok ut 100 mill. ekstra

Deretter ble det avsatt et ekstraordinært utbytte på 100 millioner kroner, utbetalt i fjor.

— Dette kom som et resultat av at det ble frigitt mye kapital etter kansellering av skipsbyggingskontrakter, sier adm. dir. Ole Sævild.

Med et eierskap i selskapet på 2,5 prosent, fikk Sævild selv utbetalt på 2,5 millioner kroner.

Eies også av familier

Størsteparten av det ekstraordinære utbyttet, 58,5 millioner kroner, ble i stor grad fordelt mellom rederfamiliene Kyrkjebø og Hvide, som eier 58,5 prosent av selskapet gjennom Euro Trans AS. Her har blant annet Kjøde-familien en eierandel på drøye 18 prosent.

Nor-Lines i Stavanger fikk på sin side et utbytte på 39 millioner kroner for sin eierandel.