• STRIDENS KJERNE: Hvis en fremtidig vekst i oppdrettsnæringen i Norge fører til en ytterligere nedgang i villaksbestanden og truer mangfoldet av villaksstammer, mener jussprofessor Ole Kristian Fauchald at staten bryter Grunnlovens miljøparagraf. FOTO: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Grunnloven kan velte oppdrettsvekst

Hvis oppdrettsnæringen truer villaksen, åpner Grunnloven for å gå til sak mot staten, mener jussprofessor.