Dette er de nye økonomiske krisegrepene

Kompensasjonsordningen for næringslivet er tilbake, men nå med begrensninger. En lønnsstøtteordning kommer, men regjeringen har ikke detaljene på plass ennå.

Skjenkestopp og begrensninger på hvor mange mennesker som kan være i samme lokale, rammer bransjene som lever av å samle folk. Bildet er en illustrasjon.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Ytterligere inngripende smitteverntiltak har skapt behov for nye økonomiske støtteordninger.

Den velkjente kompensasjonsordningen gjeninnføres, minst ut januar. Bedrifter som opplever et omsetningsfall på 30 prosent eller mer, kan få dekket faste uunngåelige kostnader, slik som husleie, med opptil 85 prosent.

Ordningen har fått noen justeringer siden sist. Det legges begrensninger på utbytte, og virksomheter som går med overskudd i 2021, vil måtte betale tilbake støtten for november og desember.

Lønnsstøtte kommer

Samtidig som at næringslivet er samstemt om at kompensasjonsordningen har reddet mange bedrifter gjennom coronakrisen, har det også blitt påpekt hva den ikke får til.

Ordningen kan redde bedrifter fra å gå over ende, men den holder ikke nødvendigvis aktiviteten i gang. Derfor har partene i arbeidslivet nå vært klare på at det trengs en lønnsstøtteordning. Den vil forhåpentligvis sørge for færre permitteringer.

Detaljene for lønnsstøtteordningen er ikke utformet ennå. Dette vil bli gjort etter nyttår.

Kan igjen få utsatt moms

Tiltakene som ble lagt frem tirsdag, retter seg mot næringslivet, menneskene i arbeidslivet og kultur-, idrett- og frivillighetssektoren.

Foruten den statlige kompensasjonsordningen, innføres nå disse tiltakene for næringslivet:

 • Den kommunale kompensasjonsordningen får en milliard kroner ekstra i potten. Gjennom denne ordningen kan hver enkelt kommune bevilge støtte til bedrifter som av ulike grunner faller utenom den nasjonale ordningen.
 • Den statlige lånegarantiordningen blir gjeninnført. Den innebærer at bedrifter kan få lån der staten står som garantist for 90 prosent av beløpet.
 • Næringsdrivende kan igjen få utsatt innbetaling av skatter og avgifter, som moms og arbeidsgiveravgift.
 • Støtteordningen for publikumsåpne arrangementer gjeninnføres. Næringsministeren vil også se på muligheter for å gi støtte til lukkede arrangementer.
 • Staten tar regningen for coronarelatert sykefravær fra og med dag seks.
NHO reagerer på nye tiltak for bedriftene: – Treffer for dårlig

Støtte til selvstendig næringsdrivende

For arbeidstagere er dette noen av de viktigste tiltakene:

 • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut februar neste år.
 • Midlertidige ordninger for ledige og permitterte, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser, blir forlenget ut februar neste år.
 • Antallet dager med omsorgspenger blir doblet også neste år.

Regjeringen varslet forrige uke at permitteringsordningen utvides ut januar neste år.

De nye økonomiske krisegrepene ble tirsdag lagt frem av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og kulturminister Anette Trettebergstuen.

Milliardsum til kulturlivet

Regjeringen bevilger også 1,1 milliarder kroner til støtteordninger for kultur. Det dreier seg blant annet om:

 • 400 millioner kroner til kompensasjonsordning for kulturarrangementer frem til neste sommer.
 • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet i første kvartal neste år.

Støtte til kommunene

Den siste kategorien med tiltak retter seg mot kommunesektoren.

 • Kompensasjonsordningen for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter forlenges til og med mars neste år.
 • Kommunene skal også bli kompensert for utgifter de får som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak. Det dreier seg om utgifter til ting som vaksinering, smittevern, testing, smittesporing og lignende.
Her ser du fullstendig oversikt over alle tiltak regjeringen har innført etter 2. desember
Publisert: