Norges Bank hever renten tross omikron-uro

Norges Bank setter opp styringsrenten til 0,5 prosent. Neste renteheving kommer sannsynligvis i mars.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Norges Bank hevet renten fra null i september og etter torsdagens heving ligger styringsrenten nå på 0,5 prosent.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Inntil nylig var de fleste økonomene nærmest skråsikre på at styringsrenten skulle opp, men etter pandemiens forverring meldte tvilen seg.

Nå skriver sentralbanken at smitteøkningen og de omfattende smitteverntiltakene «ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden». Men etter hver som smitten avtar og tiltakene lettes på, venter Norges Bank at den økonomiske oppgangen vil fortsette.

– Vi legger til grunn at smitten avtar og tiltakene kan lettes på i løpet av vinteren, slik at den økonomiske oppgangen fortsetter i løpet av våren neste år, utdyper Olsen på en pressekonferanse.

Styringsrenten 2001–2021

Norges Bank bemerker også at økte strømpriser har bidratt til høyere konsumprisvekst – altså høyere priser på varer og tjenester for de norske husholdningene. Men den underliggende inflasjonen, altså prisveksten uten energipriser, er lavere enn sentralbankens mål på to prosent.

«Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover,» skriver sentralbanken.

Venter tre hevinger neste år

Sentralbanken beskriver dagens pengepolitikk som «ekspansiv». For at Norges Bank skal stabilisere inflasjonen rundt målet på to prosent på sikt, må styringsrenten opp «mot et mer normalt nivå,» bemerkes det.

Sammen med dagens rentebeslutning har Norges Bank også kommet med sine anslag for fremtidige rentehevinger.

Den nye rentebanen er justert noe ned på kort sikt, men på lengre sikt justeres banen noe opp. Ved utgangen av perioden, som strekker seg til slutten av 2024, ender nå rentebanen opp på 1,75 prosent.

– Den nye rentebanen legger fortsatt opp til tre rentehevinger i 2022, to i 2023 og en i 2024, skriver Nordea Markets-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen i en kommentar.

Norges Bank har også besluttet å øke kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer til to prosent. Dette er et krav til norske banker om å ha en buffer, altså penger liggende, klar til bruk i dårlige tider. Bufferen skal gjøre bankene mer robuste overfor utlånstap.

Varslet renteheving

Norges Bank varslet senest for en måned siden at renten trolig skulle opp på dagens rentemøte.

Sentralbanken hevet i september renten for første gang under pandemien, og tok da et første steg bort fra nullrenten som ble innført for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen.

Med en nærmest friskmeldt økonomi har Norges Banks plan vært å sette opp renten flere ganger. Men i det siste har coronasituasjonen endret seg til det verre igjen.

Regjeringen har lagt frem enda en innstramming i smitteverntiltakene, som rammer bransjer som kultur og uteliv hardt. I hotell og uteliv har det igjen blitt sendt ut permitteringsvarsler.

På den andre siden har Norges Banks siste undersøkelser vist at lavere ledighet, mangel på arbeidskraft og press på priser og lønninger, har preget næringslivet i det siste.

Jens Stoltenberg vil bli ny sentralbanksjef

Les mer om dagens rentebeslutning:

Publisert: