Russiske Rosneft ber UD om hjelp: Vil vite hvordan de kan søke unntak fra sanksjoner

Oljegigantens norske datterselskap har spurt Utenriksdepartementet om hvordan de eventuelt skal gå fram.

RN Nordic Oil er det norske datterselskapet til den russiske oljegiganten Rosneft. Her er toppsjef i selskapet, Halfdan Millang.
Publisert: Publisert:

RN Nordic, det norske datterselskapet til et av Russlands største oljeselskap, vil vite hvordan de eventuelt kan søke unntak fra sanksjonene Norge har innført på grunn av krigen i Ukraina.

Det kommer frem av en mailkorrespondanse mellom RN Nordic og UD, som E24 har fått innsyn i.

– Viser til «Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet». Ber om instruks på hvordan man går frem for å søke om ev. unntak til denne forskriften, står det i e-posten fra RN Nordic til Utenriksdepartementet, undertegnet administrerende direktør Halfdan Millang.

Millang presiserer videre at selskapet ønsker hjelp med hvor henvendelsen skal sendes, hva henvendelsen må inneholde og hvordan selskapets konfidensialitet vil ivaretas i korrespondansen.

RN Nordic er eid av det statskontrollerte russiske oljeselskapet Rosneft.

Selskapet ledes av den tidligere toppolitikeren Igor Setsjin, en av president Vladimir Putin aller nærmeste. Setsjin personlig er en av mange russiske næringslivstopper det er innført sanksjoner mot.

Les også

Norsk olje og gass suspenderer de russiske selskapene RN Nordic og Lukoil

Rosneft på sanksjonsliste

Norge har som en flere andre land innført en lang liste med sanksjoner mot Russland, russiske selskaper og russiske borgere etter invasjonen av Ukraina i slutten av februar.

Norske myndigheter har lagt seg på samme linje som EU, og sanksjonspakkene EU har vedtatt er siden innført i norsk rett gjennom forskriften om «restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet».

Den så langt siste oppdateringen kom 24. mars, da det ble lagt til ytterligere sanksjoner i tillegg til den omfattende EU-pakken som kom inn i norsk rett 18. mars.

Rosneft var da en av tolv statseide russisk selskaper som det ble forbud mot å gjennomføre transaksjoner med. Betaling for oljeeksport inn til Norge og EU er likevel fortsatt lov. Det er også innført forbud mot nye investeringer eller å bidrar med finansiering til den russiske energisektoren.

Den praktiske betydningen av sanksjonene for Rosneft-eide RN Nordic er ikke kjent. E24 har forsøkt å få komme i kontakt med administrerende direktør Halfdan Millang, uten å få svar.

Les også

Vil ikke gi russiske selskaper lisenser på norsk sokkel

UD: Få dispensasjonssøknader

Utenriksdepartementet skriver i en e-post til E24 at de ikke kan uttale seg om konkrete forespørsler av denne typen.

Antallet dispensasjonssøknader som har kommet til nå er av «et svært begrenset omfang», ifølge UD.

Når det på generell basis kommer til unntak fra sanksjonene kan det innvilges dersom den som står på sanksjonslistene skal oppfylle en tidligere inngått kontrakt eller dekke løpende nødvendige utgifter.

– Bakgrunnen for unntakene er at en listeført ikke skal kunne komme unna å måtte betale for sine forpliktelser eller gjøre opp tidligere inngåtte kontrakter som følge av sanksjonene, skriver seniorrådgiver Mari Bangstad i UD i e-posten.

Bangstad understreker videre at det ikke er snakk om noe generelt unntak, og at det er uaktuelt med unntak som gir sanksjonerte tilgang på penger eller formuesgoder.

RN Nordic-sjefen i 2019: – Vi har fornyet tro på Barentshavet

På norsk sokkel

Rosneft har vært til stede på norsk sokkel siden 2012, samtidig som Equinor inngikk i et samarbeid med oljegiganten.

Siden den gang har Rosneft ikke vært involvert i noe produksjon, kun leteaktivitet, gjennom én utvinningstillatelse.

Rosneft har per i dag ingen lisenser på norsk sokkel.

RN Nordic sin virksomhet på norsk sokkel har kostet selskapet 1,4 milliarder kroner før skatt mellom 2012 og 2020. Opptjent egenkapital er negativ med 654 millioner kroner i samme periode.

Mesteparten av dette er dekket av den norske stat gjennom leterefusjonsordningen. Norge har betalt 750 millioner i skatterefusjon til selskapet i denne perioden, viser RN Nordics årsregnskaper.

Publisert: