Varsler tregt mobilnett

Mobilkunder aksepterer nettaksess i krabbefeltet, håper leverandører som Nokia.