— Du skal ikke kunne så himlende mye matematikk før du skjønner at dette er god butikk for oss som pendler mellom Austevoll og Bergen, sier Anne Hauge. Mannen hennes, Mons-Ove Hauge som pendler sammen med henne samme strekning, understreker at denne sparingen bare gjelder kjøring til og fra arbeid.

— I tillegg kommer det vi sparer på kjøring både i jobbsammenheng og fritiden. Det betyr enda flere kroner spart på gratis ferger, ingen bompenger og null i diesel- og bensinutgifter. Totalt sparer vi godt over 7000 kroner i måneden i driftsutgifter på bilskifte, sier Mons-Ove Hauge.

elbilutgifter.pdf

Fra betalere til gratispassasjerer

Like begeistret over regnestykke er ikke Grete Fuglem Tennås. Hun er sjef for fergerederiet FosenNamsos Sjø, som trafikkerer fergestrekningen Krokeide— Hufthamar.

— På fergestrekningene med mange jobbpendlere som Krokeide- Hufthamar og Hatvik- Venjaneset, har økningen i antall elbiler vært formidabel. Første halvår 2012 registrerte vi 438 reiser med elbil mellom Krokeide og Hufthamar. Første halvår i fjor var dette økt til 2400 reiser med elbil. Dette er med stor sannsynlighet kunder med bensin- og dieselbiler som tidligere har betalt for bilene sine, som nå reiser gratis, sier Tennås.

PENDLERSTREKNINGENE: Det er særlig på de typiske pendlerstrekningene som Krokeide og Hufthamar (bildet) at fergerederiet FosenNamsos har merket den sterke økningen i elbiler. I Austevoll har de store bedrifter som DOF og Austevoll Seafood med mange ansatte som pendler til øykommunen. Det samme gjelder strekningen Hatvik- Venjaneset, hvor du i Fusa har Frank Mohn.
Silje Katrine Robinson
GRATISBEVIS: Dette er billetten Anne Hauge får når hun reiser med fergen MF Trondheim mellom Krokeide og Hufthamar.
Silje Katrine Robinson

— Ingen kunne forutse at elbilsalget kom til å eksplodere da vi vant anbudet for disse strekningene. Vi har derfor gått i dialog med oppdragsiver, Skyss, for å diskutere kompensasjoner for de tapte inntektene, sier rederidirektøren.

Fra min til vår bil

Anne og Mons-Ove Hauge bor på Blenes, som ligger helt sør på Huftarøy i Austevoll, og pendler til Bergen sentrum daglig. Anne kjører oppom Nordås og slipper av mannen, før hun selv drar på jobb i sentrum. Tur retur blir det rundt 10 mil kjøring hver dag.

— Vi skiftet den ene bilen i fjor. Det skulle bli min elbil, og gubben skulle kjøpe den. En dag hadde han betalt depositum på en Tesla, uten å ha verken sett eller prøvd den. Og gradvis er ikke bilen min lenger, men vår bil. Nå bruker vi den gamle bilen bare tre- fire ganger i måneden, og stemningen blir nesten litt amper når vi diskuterer hvem som må kjøre den.

Anne Hauge tar en ny sup fergekaffe og ler godt. Hun kikker rundt seg i salongen på MF Trondheim, og minnes godt første fergeturen med den nye bilen i fjor høst.

- Håper de får lønn

— Å reise gratis etter alle disse årene gjorde virkelig godt. Det var nesten som jeg merket en slags egen elbil-glede. Jeg husker også at jeg så på fergemannskapet og håpet at de ville fortsette å få lønn.

Anne Hauge har også merket seg den sterke elbilvekst på fergestrekningen. - Det går ikke lenge før halvparten av bilene her om bord er elektriske, sier hun.

Kjenner ikke til midler

Regningen for Anne's fergebillett hvor det bare står null, er det ingen som foreløpig vil ta.

Direktør Oddmund Sylta i Skyss bekrefter at de har fått en henvendelse fra FosenNamsos om veksten i elbiler på fergestrekningene i Hordaland.

— I takstreglementet står det at elbiler går gratis i 2014, og jeg kjenner ikke til øremerkede midler noen steder som kan fange opp den enorme elbil-veksten som ingen hadde forutsett. Vi må derfor få til en dialog mot andre fylker, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet om denne saken, sier Sylta.

- En ønsket utvikling

Heller ikke statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet har noen refusjonsordning i ermet som han kan hjelpe fergerederiene med.

BLE NUMMER EN BIL: - Da vi kjøpt elbil var den ment som nummer to bil, men nå bruker vi nesten bare Tesla'en enten vi kjører til jobb i Bergen, på hytten i Modalen, eller hvor som helst egentlig, sier Anne Hauge. Hun bor på Blenes, helt sør i Austevoll.
Silje Katrine Robinson

— Jeg skjønner godt at fergerederiene er bekymret for inntektene sine. Derfor må vi nok ha en diskusjon her hvor Statens vegvesen også må på banen, sier Hoksrud.

— Selv om denne utviklingen har gått mye fortere enn noen hadde tenkt, så er jo dette en utvikling vi ønsker oss. Og Stortinget har bestemt at de gunstige ordningen skal vare til 2017, eller muligens før den tid, hvis det selges over 50 000 elbiler.

Ingen dramatiske endringer

Hoksrud er enig i at den videre debatten om elbilens økonomiske rammer først og fremst vil handle om prioritering av miljøinteresser opp mot kostnader.

For egen del ser han ikke for seg de helt dramatiske endringene for elbil-eierne.

— Ønsker man å fortsette overgangen til elbiler, er det begrenset hvor mye avgifter du kan putte på disse bilene etter 2017. Jeg tror at elbilene vil trenge betydelige virkemidler også etter den tid. Men den debatten er det Stortinget som må ta, sier statssekretæren.