I 2014 har det kommet flere meldinger om nedbemanninger i norsk petroleumsnæring, og flere aktører har uttrykt bekymring for situasjonen. Dette er bakgrunnen for at Mæland nå vil møte topplederne for leverandørbedrifter i bransjeforeningen Norsk olje og gass, etter initiativ fra foreningen.

— Møtet vil gi meg en statusoppdatering for en viktig næring som nå opplever utfordringer og endring etter flere gode år, sier hun i en pressemelding.

På møtet skal næringsministeren blant annet snakke med lederne om næringsutvikling og interesseområder for leverandørindustrien.