Helge Kvamme er en av landets fremste korrupsjonsjegere. Nå anklages han selv for å ha opptrådt uærlig i Zachen-saken.

Grovt brudd. Partisk. Ubrukelige og verdiløse analyser. Korrupsjonsjeger Helge Kvamme får gjennomgå i en fersk konkursrapport. Selv avviser han påstandene.

Publisert Publisert

AVVISER PÅSTANDENE: Arbeidsgiveren til Helge Kvamme (bildet), advokatfirmaet Selmer, avviser de grove påstandene mot partneren sin. – Helge Kvamme er en av landets mest erfarne granskere og en autoritet på området, skriver adm. dir. Atle H. Carlsen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

 • Guro Valland
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Sagaen om konkursen i Zachariasbryggen i Bergen har fått en oppsiktsvekkende vending.

Helge Kvamme, en av landets fremste korrupsjonsjegere, anklages av bostyret for å ha opptrådt straffbart da han ble engasjert til å granske en rekke økonomiske forhold ved konkursen.

– Det Kvamme har gjort, er etter vår oppfatning en tilpasning av faktum. En konstruksjon, slik at det skal se ut som at Knut Jørgen Hauge (tidligere eier av Zachen-bygget, journ. anm.) har gjort noe straffbart, sier bostyrer Willy Dalheim.

KONKURS: Godt over 200 millioner kroner hadde Knut Jørgen Hauge lånt til byggeprosjektet på Zachen, fra sin daværende bankforbindelse BN Bank. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Avviser påstandene

I en fersk årsmelding fra bostyret, signert Dalheim og kreditorutvalget, får korrupsjonsjegeren en rekke alvorlige anklager rettet mot seg:

 • Grovt brudd på oppdragsavtale med boet
 • Overlappende mandat mellom ulike granskningsrapporter
 • Forsøk på å få Økokrim til å etterforske investor Knut Jørgen Hauge
 • Mangel på habilitet og regnskapsforståelse
 • Ikke nøytral eller objektiv i sine vurderinger
 • Ubrukelige og verdiløse analyser
 • Mulig grovt forsikringsbedrageri
 • Mistanke om straffansvar for å ha oppgitt uriktige anklager

Kvamme avviser påstandene via sin arbeidsgiver, advokatfirmaet Selmer.

– Bostyrets årsinnberetning bygger på til dels feil faktum. Dette fører til uriktige vurderinger og feilaktige konklusjoner. Med så sterke påstander ville det vært nærliggende å forelegge dette for oss og andre som blir omtalt i rapporten. Det har ikke skjedd, skriver administrerende direktør Atle H. Carlsen i en e-post til BT.

BN Bank ønsker ikke å kommentere bostyrets beretning.

– Men vi konstaterer at det er flere feil der. Disse vil vi ta opp direkte med bostyrer, skriver kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen i en e-post.

Han understreker at BN Bank ser frem til å få belyst sin side i retten, og viser til erstatningssøksmålet fra Hauge som skal opp høsten 2018.

Oversendt til politiet

Bostyret mener på sin side at Kvamme tok på seg engasjement på begge sider av bordet i kjølvannet av konkursen i Zachariasbryggen: som gransker på oppdrag for bostyret, og som gransker på oppdrag fra BN Bank, investor Knut Jørgen Hauges tidligere bankforbindelse.

Boet skal ikke ha vært klar over avtalen med BN Bank.

Ved å inneha en slik posisjon, mener bostyret at Kvamme utnyttet informasjonstilgangen han fikk via boet til å bistå BN Banks interesser.

– Den opptredenen mener vi det kan være noe straffbart i og informasjonen er oversendt politiet, sier Dalheim.

BOSTYRER:– Eventuelle straffbare forhold er opp til politiet å vurdere, sier bostyrer Willy Dalheim. Foto: Vegar Valde (arkiv)

– Meningsløs påstand

Vi må tilbake til 2013 for å finne startpunktet i saken:

Investor Knut Jørgen Hauge mistet da restauranthuset, etter at selskapet hans Zachariasbryggen AS gikk konkurs.

I november 2013 ville boet granske selskapets regnskaper for å avdekke eventuelle straffbare og erstatningsbetingede forhold. Kvamme ble så engasjert.

Parallelt inngikk han en avtale med BN Bank om å granske Hauge, med det formål å politianmelde ham til Økokrim, mener bostyret.

Kvammes oppdrag for BN Bank skal på bakgrunn av dette, samt mistanke mot en ansatt i banken, også ha omfattet bistand med å få ut erstatning fra bankens kriminalitetsforsikring i Zürich.

«Jeg har vært med på å dokumentere slike forsikringskrav som har gitt betydelig utbetaling i flere saker og dette er etter min vurdering og anbefaling til det som det videre arbeidet med begge sakene bør bygges rundt», skrev Kvamme i en e-post til BN Bank i januar 2014.

– Det er en meningsløs påstand at vi skal ha skrevet rapporter i den hensikt å svekke Hauge finansielt eller i den hensikt å oppnå en forsikringsutbetaling for BN Bank. Rapportene er skrevet på grunnlag av de mandat som vi har fått, skriver Carlsen i advokatfirmaet Selmer.

Han avviser at det er grunnlag for påstand om straffeansvar eller forsikringssvindel.

Les også

Geir Hove tjente sine første kroner på kaninsalg. I dag er han en av byens rikeste menn.

Presentasjon for Økokrim

Det som imidlertid gjør saken mer komplisert, er informasjonsflyten.

Mye av kommunikasjonen gikk mellom Helge Kvamme og den tidligere bostyreren Jo Rodin, som sent i 2016 måtte gå etter mistillit fra kreditorene.

I årsmeldingen viser bostyret til en konkret seanse i februar 2014, halvannen måned før leveransen av granskningsrapporten til boet.

Denne skal ikke boet ha fått vite noe om.

Da holdt Kvamme en omfattende presentasjon for Økokrim og politiet. I ettertid har Hordaland politidistrikt forklart at de opplevde presentasjonen som et innsalg overfor Økokrim, for at saken skulle etterforskes der.

– Den kontakt Kvamme hadde med Økokrim var i forståelse med daværende bostyrer, skriver Carlsen i e-posten.

Kvamme anklages derimot for å ha brukt mandatet fra boet til å underbygge mistanken mot Hauge overfor politiet og Økokrim.

– Det var ikke et formål å drive innsalg. BN Bank ba om bistand og fikk dette. Dette er ingen interessekonflikt. Anmeldelsen ble levert av BN Bank og bostyrer ble orientert, skriver Carlsen på vegne av Selmer.

Politiet henla politianmeldelsen. BN Banks klage førte heller ikke frem.

Les også

Pengekrangelen mellom Hove og Hauge havnet i Høyesterett. Nå blir det nok en omkamp om prisen på Zachariasbryggen.

Høyt konfliktnivå

Interessekonflikten mellom partene er imidlertid helt sentral i bostyrets anklager mot Kvamme.

Lavest mulig pris for Zachariasbryggen var i BN Bank og Bergen Sentrum Tomteselskap (BST) sine interesser. BST var da eid av eiendomsmilliardærene Geir Hove og Tom Rune Pedersen. De overtok bygget gjennom et samarbeid, bak Hauges rygg.

Gjennom egne avtaler skal BN Bank dermed hatt motstridende interesser enn kreditorfellesskapet og boet.

Hauge ville på sin side ha høyest mulig pris.

«Det legges også til grunn som sikkert at Kvamme var godt kjent med BN Bank sine interesser i BST, og således utfallet av innløsningsskjønnet», skriver bostyret.

Advokatfirmaet Selmer avviser at det forelå interessekonflikt for Selmers utførelse av oppdrag.

– Det har vært åpenhet om oppdragene mellom boet og BN Bank. Det er også feilaktig at oppdragene hadde overlappende mandat, skriver Carlsen.

SKAL BETALE: I dag er det Geir Hove som eier både tomt og bygg på Zachariasbrygen, og prislappen skal fastsettes av lagmannsretten for tredje gang. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

– Svært erfarent team

Boet legger til grunn at oppdragsavtalen med Selmer faller inn under Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger (RPG). I så fall utløser det en rekke krav, som bruk av ansvarlig advokat. Kvamme er ikke advokat.

Selmer avviser at dette var advokatoppdrag, og skriver i e-posten at granskningsoppdrag ikke er forbeholdt advokater.

– Det aktuelle oppdraget ble utført av Kvamme, som ikke er advokat. Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger får dermed ikke direkte anvendelse. Oppdraget ble utført av et svært erfarent team med spesialkompetanse på feltet, skriver han.

Boet har fått to uavhengige eksperter til å vurdere Kvammes granskningsrapporter. De får massiv kritikk i boets rapport.

Selmer er uenig i beskrivelsene. De anser dette som partsinnlegg på vegne av Hauge.

– Vi anser dem ikke som uavhengige vurderinger, skriver Carlsen.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Hove risikerer å gå glipp av rundt 100 millioner kroner

 2. Banken gikk bak ryggen på sin egen kunde på Zachariasbryggen

 3. - Zachen-bostyrer avsatt etter massiv kritikk

 4. - Det har vært en finansiell voldtekt

 1. BN Bank
 2. Økokrim