Økende elbilsalg gjør skattefordelen dyrere: Koster staten 30 mrd. i år

Norges elbilpolitikk koster ifølge regjeringen rundt 30 milliarder kroner i 2021, som er over ti milliarder mer enn tidligere beregnet. Nå vil regjeringen innføre omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift på elbiler.

Andelen elbiler i nybilsalget øker mye, og det gjør at staten går glipp av inntekter. Gunstige avgifter for elbiler koster staten rundt 30 milliarder kroner i år, ifølge statsbudsjettet. I fjor var tilsvarende anslag på 19 milliarder kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges elbilpolitikk har fått mye ros, og har ført til at Norge ligger godt an når det gjelder andelen elbiler i nybilsalget.

I årets første åtte måneder utgjorde elbiler om lag 60 prosent av de nye bilene som ble solgt, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022.

Samtidig koster dette mye penger, ifølge regjeringen.

«Et anslag på samlet skattefordel for elbiler i skatte- og avgiftssystemet er beregnet til om lag 30 milliarder kroner i 2021», skriver Samferdselsdepartementet i sitt forslag til budsjett for 2022.

I forslaget til budsjett for ett år siden ble skattefordelene for elbiler beregnet til 19,1 milliarder kroner i år.

«Denne økningen skyldes at elbilsalget har økt kraftig etter at departementet beregnet fordelen for 2020», skriver regjeringen.

Økende elbilsalg vil også få effekter på statens inntekter fra bilavgifter fremover.

«På grunn av avgiftsfordelene vil andelen elbiler trolig fortsette å øke de nærmeste årene og redusere inntektene fra bilavgiftene ytterligere», skriver departementet.

– Ikke realt å overdrive

Daglig leder Christina Bu i Norsk Elbilforening er glad for at elbilandelen i nybilsalget stiger, men er kritisk til statens beregningsmetoder av kostnadene.

– Vi gikk hardt ut mot statens beregningsmetode i fjor, og mente at tallene ikke var riktige. Da kom vi frem til et tall på 10 milliarder, mens staten mente 19 milliarder. Selvfølgelig vil tallet øke i 2021, siden det selges langt mer elbiler enn ventet. Men vi mener at de ikke regner riktig. Vi mener det ikke er realt å overdrive kostnadene ved klimapolitikk, sier Bu til E24.

Til tross for uenigheten om kostnadene for elbilpolitikken mener Bu at det fortsatt bør være gunstig å kjøpe elbil.

– Klimapolitikk koster noe. Og elbilpolitikken virker. Det er bra klimapolitikk, sier hun.

Det har vært et betydelig fall i statens inntekter fra bilavgifter de siste årene.

Foreslår avgift på elbil

Statens inntekter fra bilavgifter har falt fra 78 milliarder kroner i 2007 til om lag 40 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022.

– Dersom dagens innretning av bilavgiftene videreføres, vil statens inntekter fortsette å falle kraftig i årene fremover. Regjeringen foreslår derfor en pakke med avgiftsøkninger som bremser nedgangen i avgiftsinntektene, samtidig som insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes. Inntektene fra omleggingen bruker vi til å finansiere lettelser i trinnskatten, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en melding.

Nå foreslår regjeringen å innføre omregistreringsavgift for elbiler, noe som vil gi inntekter på 140 millioner kroner påløpt i 2022. Den vil også innføre full trafikkforsikringsavgift for elbiler, som vil gi inntekter på 300 millioner kroner påløpt neste år.

«For å sikre et bærekraftig bilavgiftsnivå er det nødvendig å prise de eksterne kostnadene ved bilkjøring på en mer treffsikker måte, samt redusere det årlige provenytapet fra de bilrelaterte særavgiftene», skriver Samferdselsdepartementet i sitt forslag til budsjett for 2022.

– En avgiftsbombe

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF er skeptisk, ifølge en kommentar.

– Solberg-regjeringen vil gjøre det mye dyrere å kjøpe brukt elbil. De innfører en helt ny avgift for elbiler på nesten 7000 kroner per bilkjøp. Det er en avgiftsbombe for brukt elbil, sier Ryste.

– Å hente inn omregistreringsavgift på brukte elbiler vil være en dråpe i statskassa, men vil bety mye for den enkelte som går og teller på knappene om de kan skaffe seg en brukt elbil med dagens fordeler, sier hun.

Regjeringen innfører også krav om at ladbare hybrider skal ha 100 kilometer rekkevidde for sine elmotorer for å få avgiftsfordeler. Ifølge NAF har ingen av dagens ladbare hybrider så lang elektrisk rekkevidde. Regjeringen strammer også inn CO2-komponenten i engangsavgiften, noe som ifølge NAF gjør nye bensin- og dieselbiler dyrere.

Milliardlettelser i avgifter

Forslaget om full trafikkforsikringsavgift har ifølge regjeringen liten betydning for om folk velger elbil, men vil gi økte inntekter fra trafikkforsikringsavgiften.

Forslaget om å innføre omregistreringsavgift for elbiler innebærer ifølge regjeringen at inntektene fra avgiften vil være stabile selv med stor innfasing av elbiler i bilparken i årene fremover, og den mener dette ikke vil ha stor betydning for om folk velger elbil.

Dette er kostnaden for noen av skattefordelen på elbiler, ifølge regjeringen:

  • Nullsatsen i merverdiavgiften for elbiler er beregnet å gi en skatteutgift på 11,3 milliarder kroner i 2021, fra 8,5 milliarder kroner i 2020
  • Fritaket for engangsavgiften er beregnet å koste 5,8 milliarder kroner i 2021, fra 4,6 milliarder kroner i 2020
  • Redusert trafikkforsikringsavgift for elbiler koster 950 millioner kroner i 2021, fra 900 millioner i 2020
  • Fritak for omregistreringsavgift koster staten 300 millioner i 2021, mot 250 millioner i 2020

Vil utrede posisjonsbasert veibruksavgift

Regjeringen påpeker at de eksterne kostnadene ved bruk av lav- og nullutslippskjøretøy, utover CO2-utslipp, ikke er priset inn, eller er priset på en lite treffsikker måte.

«I 2022-budsjettet foreslår regjeringen endringer som bremser nedgangen i provenyet, samtidig som insentivene til å kjøpe elbiler styrkes», skriver den avtroppende regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

Proveny er et begrep som brukes om statens inntekter.

Regjeringen vil også vurdere en ordning med veiprising, som baserer seg på hvor og når du kjører.

«Det settes i tillegg i gang en utredning om posisjonsbasert veibruksavgift som kan prise de eksterne kostnadene ved alle kjøretøy på en bedre måte enn dagens veibruksavgift», skriver regjeringen.

Dagens fordeler

Dette er dagens fordeler for nullutslippsbiler som elbiler:

  • fritak for merverdiavgift
  • fritak for engangsavgift
  • fritak for omregistreringsavgift
  • redusert sats i trafikkforsikringsavgiften (på linje med motorsykler)
  • fritak for veibruksavgift
Publisert: