Skattesjokket i laks: Ber Vedum lytte til egne ordførere

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) ber finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lytte til egne ordførere, etter at flere av dem har protestert mot en kraftig skatteøkning for lakseoppdrett.

HAR SENDT SPØRSMÅL: Frp-representant Helge André Njåstad.
Publisert: Publisert:

Som E24 tidligere har skrevet, får flere eiere av unoterte oppdrettsselskaper en heftig skatteøkning i 2022.

Nå har ordførere i 70 norske kystkommuner mobilisert til kamp på vegne av sine lokale laksebedrifter.

I et brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som NRK tidligere har omtalt, ber Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) om at regelendringen som er utgangspunkt for skattesmellen må utredes før den innføres.

Frps stortingsrepresentant Helge André Njåstad, tidligere ordfører i laksekommunen Austevoll, viser til at flere av de 70 kommunene i NFKK er styrt av Ap og Sp.

«Vil statsråden lytte til sine egne ordførere som er bekymret for fremtiden til norsk, lokaleid næringsliv i havbrukssektoren», spør Njåstad i et skriftlig spørsmål til Vedum sendt lille julaften.

E24 har vært i kontakt med Finansdepartementet, som ikke ønsker å kommentere Njåstads utspill før Vedum har levert sin skriftlige besvarelse til Stortinget.

Flere får mangedoblet skatt

Etter nyttår må eiere av oppdrettskonsesjoner anskaffet før 1998 for første gang betale formuesskatt ut fra markedsverdien av disse, slik eiere av nyere konsesjoner eller de som er børsnoterte allerede må.

Ola Braanaas, eier og gründer av oppdrettskonsernet Firda Seafood i Gulen, er blant de som rammes hardest av endringen.

E24 skrev i begynnelsen av desember at Braanaas venter å spare nær 31 millioner i året på å flytte fra Gulen til Bø i Vesterålen, som har landets laveste sats på kommunal formuesskatt.

Forslaget om å harmonisere skatteregler for oppdrettskonsesjoner ble opprinnelig fremmet av Solberg-regjeringen i deres eget budsjettforslag tidligere i høst.

PRESSES AV KYSTKOMMUNER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Støre-regjeringen beholdt forslaget i sitt budsjett, men økte samtidig satsene for formuesskatt og reduserte aksjerabatten, slik at virkningen av forslaget ble betydelig større.

Gjennom budsjettforliket med SV i slutten av november kom det så ytterligere økninger i både formuesskatt og utbytteskatt.

– Dette betyr at flere oppdrettere nå får en langt større smell enn tiltenkt, siden Solberg-regjeringen planla å kombinere dette med en fortsatt nedtrapping av formuesskatten, sa Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til E24 nylig.

Advokatfirmaet Thommessen anslått at en eier av et lokalt oppdrettsselskap med ti konsesjoner vil få økt sin formuesskatt fra 2,3 til 15,7 millioner kroner per år med de nye reglene.

– Grunnstammen i bosetting og bolyst

I sitt brev viser NFKK til at deres medlemmer er vertskap for to tredjedeler av all oppdrettsproduksjon i Norge.

«NFKK mener at endringen om verdisetting av tillatelser vil øke skattetrykket dramatisk for eierne til små og lokalt, norskeide havbruksselskap. Økt skattetrykk på eierne vil igjen kunne føre til svekket konkurranseevne til bedriftene», skriver NFKK i sitt brev.

Det vises videre til at disse bedriftene er svært viktig for sine lokalsamfunn «fordi de i stor grad har investert i, og bygget opp underliggende selskap som produserer smolt, lokale brønnbåtrederier, slakting og lokal videreforedling».

«For store deler av kysten er derfor disse lokalforankrede selskapene selve grunnstammen i bosetting og bolyst», skrives det videre.

I brevet henvises det også til påstander om at den foreslåtte endringen vil favorisere de store børsnoterte selskapene med utenlandske- og andre eiere som ikke betaler formuesskatt.

– At det finnes utenlandske aktører som ikke betaler formuesskatt har ingen relevans. De nåværende eierne vil bare selge seg ut dersom de kan få en høyere avkastning etter skatt ved å omplassere formuen sin. Det betviler jeg. De er dyktige og kan sin egen bransje, uttalte NHH-professor og skatteforsker Jarle Møen til E24 i midten av desember.

Statssekretær Erlend Trygve Grimstad (Sp) i Finansdepartementet har tidligere vist til at den aktuelle regelendringen er viktig for å sikre likebehandling mellom eiere av børsnoterte og unoterte oppdrettsselskaper.

«Forslaget er begrunnet i at dagens praksis uten noen god begrunnelse favoriserer skattytere som eier eldre tillatelser fremfor nyere. Regjeringen har opprettholdt Solberg-regjeringens forslag», har Grimstad tidligere uttalt til E24.

Publisert: