Mener storsalg i Vår Energi er «løftebrudd»: – Lovlig, men fremdeles ganske drøyt

Storeiernes salg av aksjer i Vår Energi har ført til milliontap for DNB Asset Management og deres kunder. Forvalter Einar Johansen kaller det for «et uventet løftebrudd».

DNB-forvalter Einar Johansen er, som mange andre, på utkikk etter svar på hvorfor bindingsavtalen til storeierne i Vår Energi ble opphevet for aksjesalg.
Publisert Publisert

Torsdag morgen solgte storeiere i Vår Energi, Eni International og Hitecvision, aksjer i selskapet tilsvarende 530 millioner dollar – omtrent fem milliarder norske kroner.

Salget av fem prosent av aksjene skjedde til en kurs på 40,2 kroner per aksje, tilsvarende en rabatt på over 12 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Før børsnoteringen i februar skrev selskapet at Eni og Hitecvision var forpliktet til å overholde det de kaller en «lockup», altså en slags bindingstid som skulle forhindre dem i å selge aksjer, i en periode på 180 dager etter børsnoteringen.

Onsdag skrev derimot selskapet at denne bindingstiden oppheves i forbindelse med aksjesalget til Eni og Hitecvision.

– Det er lovlig, men fremdeles ganske drøyt, skriver DNB-forvalter Einar Johansen i en e-post til E24.

Dagens Næringsliv og Finansavisen har tidligere torsdag omtalt DNBs misnøye.

Eni og Hitecvision selger seg ned for fem milliarder i Vår Energi

Milliontap

Ifølge Johansen eide DNB Asset Management Vår Energiaksjer til en verdi av omtrent 900 millioner kroner før storsalget til Eni og Hitecvision.

Etter at denne bindingstiden ble opphevet, har andelseiere i DNB Asset Management, først og fremst pensjonspenger og småsparere, gått på et papirtap på over 100 millioner kroner.

Dette kommer etter at aksjen falt betydelig torsdag morgen. Aksjekursen var på et tidspunkt ned ni prosent.

– Dette fallet er overdrevent stort fordi salget var et uventet løftebrudd. Aksjemarkedet liker ikke usikkerhet, og dette skaper økt usikkerhet for fremtidige uryddige nedsalg, forteller Johansen.

– Det vil kunne henge over aksjekursen på mellomlang sikt. På lang sikt bør det ha lite å si.

Vår Energi faller tungt på negativ Oslo Børs

– En tillitssak

Forvalteren forklarer at en lockup gjerne avtales ved større nedsalg, børsintroduksjoner eller lignende, der gamle aksjonærer som fortsatt sitter på mange aksjer kan ventes å ville selge.

– Akkurat som i Vår Energi, der selgerne fortsatt sitter på det store flertallet, men alle skjønner de skal ut, forklarer han.

DNB forvalter Einar Johansen forvalter fondet DNB Norge sammen med Eivind Sars Veddeng.

– En lockup gir forutsigbarhet for de som kjøper, ved at selgerne ikke kommer umiddelbart etterpå og selger mange flere aksjer og presser kursen.

Johansen påpeker at det ofte er muligheter for at tilretteleggere velger å gjøre fritak fra den avtalte bindingstiden, men at det ikke gjøres ofte.

– Det er en tillitssak. Hvis tilliten misbrukes, så forsvinner den og forutsigbarheten slike avtaler skal gi forsvinner, forteller Johansen.

– Det er negativt for alle. Både de som kjøper, men også for de som skal selge senere ved at prisen da vil bli lavere.

Analytiker om oljeresultatene: – En vilt bra cashflow

Retter kritikken mot norske meglerhus

Det er hovedsakelig fire meglerhus som er tilretteleggere i Vår Energi, og som har gjort det mulig å oppheve «lockup’en» som ble avtalt i februar.

Blant disse meglerhusene finner man DNB Markets og Sparebank 1 Markets.

Førstnevnte sier til E24 at de er i dialog med deres kunder angående transaksjonen, men har ingen øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt.

DNB-forvalter Johansen har derimot avtalt et møte med meglerhuset i løpet av torsdagen.

– I første omgang har jeg bedt om bakgrunn for hvorfor lockup-avtalen er tilsidesatt. Jeg vil vite hvilke vurderinger som ble gjort og hvorfor konklusjonen ble som den ble, opplyser Johansen.

– På bakgrunn av det kan vi bedømme om situasjonen er så uryddig som det først kan virke, eller om det er faktorer som gjør det noe grad av forståelig.

Sparebank 1 Markets har så langt ikke svart på henvendelser fra E24.

Vår Energi-sjefen tror prisene holder seg høye

– Dette kunne de spart seg for

Frem til man får et konkret svar fra meglerhusene, er det ingen som kan si akkurat hvorfor bindingstiden ble opphevet.

– Men det fremstår opportunistisk etter sterk kursstigning, og at selgerne hadde hast fordi de frykter kursfall. Og det er ikke en god grunn til å bryte tilliten i den opprinnelige avtalen, forteller Johansen.

Ved børsstengning onsdag hadde Vår Energi steget med over 65 prosent siden børsnoteringen i februar, og markedsverdien hadde økt med omtrent 45 milliarder kroner.

I løpet av torsdagen har over ni milliarder blitt barbert bort.

– Vi visste at selgerne ville selge flere aksjer. Det var ikke overraskende. Det var ikke de som ga godkjennelse til at lockup ble brutt, opplyser DNB-forvalteren.

– Så hoveddelen av kritikken må rettes mot meglerhusene – spesifikt de fire hovedtilretteleggerne.

Etter salget av aksjene, har storeierne inngått en ny lock-up-avtale på 90 dager til samme vilkår som tidligere.

– Det er jo latterlig når vi ser hvor lite avtaler mellom disse meglerhusene og disse aksjonærene er verdt. Det kunne de like gjerne spart seg for, sier Johansen.

Saken ble oppdatert 14:39 torsdag ettermiddag med kommentar fra DNB Markets.

Publisert