Børsuro rammer Euronext Growth: Beregner at 40 milliarder er barbert bort

Pengene strømmet til markedsplassen i fjor, men i år har det vært bråstopp. Rentehopp, inflasjon og aksjesmell gjør at investorene trekker i bremsen, ifølge banktopp.

BEREGNER MILLIARDSMELL: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.
Publisert Publisert

– Vi så i spesielt 2020 at de mest luftige og høyt prisede aksjene steg mest. Så har det vært motsatt i år, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24.

På vei ut av pandemien har verdens aksjemarked gått inn i en bratt nedtur.

Oppgangen i råvarepriser gjør at Oslo Børs fortsatt er i pluss, men også her hjemme har såkalte vekstaksjer gått på en smell.

Mange er notert på markedsplassen Euronext Growth, som de siste årene har lokket til seg rekordmange nye selskaper og tusenvis av private investorer.

  • Næss beregner at avkastningen for 110 Euronext Growth-noterte selskaper er på minus 22 prosent i gjennomsnitt siden nyttår.
  • Verdifallet i 110 selskaper utgjør rundt 40 milliarder kroner, beregner han ved børsstenging mandag.
  • Til sammenligning har Oslo Børs steget nær fire prosent i samme periode, mye på grunn av oppgang i oljeaksjer.

– Selskaper som er priset på luft

Næss peker på den store teknologibørsen Nasdaq i USA, der mange vekstselskaper er notert. Børsen doblet seg fra bunnen under pandemien, før verdiene har falt med over en fjerdedel.

– De luftige tingene i finansmarkedet, det som er typisk drevet av optimisme, det har vi sett mye mindre av. Jeg tror det har skjedd med Euronext Growth også.

– Euronext Growth har en stor del selskaper som er priset på luft. Når markedet er mindre optimistiske er det de som er hardest rammet, sier han.

Les også

Meglertopp om børsuroen: – Mye som var nytt og vanskelig

En rekke selskaper som driver med fornybar energi, inkludert sol, vind og hydrogen, har blitt notert på markedsplassen Euronext Growth.

Noteringsbølgen har imidlertid tørket inn.

  • Så langt i første halvår har fem selskaper blitt notert på Euronext Growth. De har hentet inn til sammen 1,2 milliarder kroner gjennom aksjesalg til investorer.
  • I første halvår i fjor ble 39 nye selskaper notert. Innhentingen av frisk kapital og eiernes nedsalg til nye investorer beløp seg til totalt 25 milliarder kroner, viser E24s opptelling.

Mener raske noteringer har mistet verdi

En av årsakene til den høye noteringsaktiviteten på Euronext Growth var at prosessen gikk raskt, påpeker Peter Behncke, leder for DNBs investeringsbank

– I det markedet vi la bak oss var det veldig verdifullt. Nå har ikke det noen verdi. Det er ikke noe som er tidskritisk på samme måte.

Les også

Eksperter om markedsuroen: – Naturlig at markedet er volatilt

Han sier at interessen for børsnoteringer har falt både internasjonalt og her hjemme.

– Det har sin naturlige sammenheng med at svært mange selskaper har hatt en kursutvikling som gjør brukt vare billigere enn ny vare – såpass mye billigere at man stiller spørsmål ved hvorfor noen skal kjøpe et nytt selskap med den usikkerheten noen kan oppleve.

Peter Behncke, leder for DNBs investeringsbank, trekker frem energi som en sektor der «investorer ser et interessant potensial fremover».

Behncke trekker også frem at likviditeten på Euronext Growth, altså hvor lett det er å kjøpe og selge aksjer, er lavere enn på hovedlisten på Oslo Børs.

– Den viktigste underliggende endringen er renter og inflasjon. Det gjør noe med investors alternativavkastning. Du får en reallokering ut av en del typer aksjer og inn i andre. Fra vekst til verdi. Men det er også ut av aksjer og inn i renter.

– Det påvirker etterspørselen etter den type selskaper som gjerne noterte seg på Euronext Growth.

Les også

USA hever renten med 0,5 prosentpoeng

En kraftig økning i priser på varer og tjenester, som har tvunget sentralbankene til å sette rentene opp, bekymringer for tilbakeslag i økonomien og Russlands invasjon av Ukraina har fått deler av skylden for uroen i markedene.

Behncke trekker frem «generell uro i verden».

– Da vil de som forvalter store midler ofte måtte ha mer penger på bok, for de tilfellene hvor investorer vil trekke ut midler av fondet. Da blir det ytterligere salg for å ha en likviditetsbuffer.

– Så bedre ut for noen år siden

Internasjonalt har analytikerne nå lavere forventninger til mange vekstaksjer, ifølge Næss.

– Hvis du har en aksje som er høyt priset og ting går bedre og bedre, så kommer ikke prisingen ned.

– Men hvis du har en aksje som er høyt priset og ser at det går egentlig ikke så fryktelig bra, det er da ting kan gå svakt. Og for de fleste på Euronext Growth så det bedre ut for noen år siden.

Lave renter og få investeringsalternativer er nå byttet ut med renteoppgang, påpeker Næss.

– Når renten kommer opp, du har inflasjon og du ser at det ikke bare vekstaksjer som kan skape inntjeningsvekst – Equinor gjør det, de fleste gjør det – da blir det ikke en så knapp faktor lenger.

Publisert