Hydrogenselskapet Nel tapte 312 millioner kroner i andre kvartal

Inntektene økte, men Nel fortsetter å tape penger. Investeringen i norske Everfuel tynget resultatet.

TAP: Nel-sjef Jon Andre Løkke må se inn i fremtiden for en eventuell inntjening, for enn så lenge taper selskapet penger på driften.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Nel taper penger både på driften og på finansielle investeringer, viser rapporten for årets andre kvartal som ble lagt frem torsdag morgen.

Slik gjorde Nel det i kvartalet:

  • Nettoresultatet gikk ned til minus 312,3 millioner kroner, fra 596 millioner på samme tid i fjor
  • Driftsresultatet (ebidta) var på minus 120,3 millioner kroner, ned fra minus 48,7 millioner. På forhånd ventet analytikerne en ebitda på minus 46 millioner kroner i kvartalet, ifølge konsensustall hentet fra Infront.
  • Omsetningen steg til 163,7 millioner kroner, fra 148,6 millioner kroner

– Vokser raskere enn inntektene

Selskapet har skrevet ned investeringen i Everfuel med 213 millioner kroner for kvartalet. En endring i aksjekursen til Everfuel på ti kroner, vil gi tap eller gevinst på rundt 120 millioner kroner, opplyser Nel.

«Grønne aksjer», som Nel og Everfuel har svingt kraftig i det siste. Tidligere har Nel-resultatet blitt løftet av kursoppgang i Everfuel.

Nel opplyser at investeringen i Nikola har blitt skrevet opp med 40 millioner kroner, som isolert seg bidrar til å løfte resultatet på bunnlinjen.

Samtidig taper Nel mer penger på driften, blant annet grunnet at «organisasjonen vokser raskere enn inntektene», samt kostnader knyttet til introduksjon av nye produkter, ifølge selskapet.

Globale reiserestriksjoner og ekstraordinære coronatiltak har fortsatt å negativt påvirke fremgangen i dialogen med kunder og partnere, ordreinngang, installasjon, igangkjøring og produksjonseffektivitet, skriver selskapet.

– Herøya-oppstart går etter planen

Selskapet etablerer en ny fabrikk på Herøya i Porsgrunn for å øke elektrolysørproduksjonen. 

– Vi er veldig glad for å se at oppstarten på Herøya-fabrikken går etter planen til tross for utfordringer knyttet til pandemien, sier Nel-sjef Jon André Løkke i en uttalelse i forbindelse med kvartalsrapporten.

Nels ordrereserve ved utgangen av andre kvartal 2021 var på 1,1 milliarder kroner, ned 7 prosent på kvartalsbasis og opp 4 prosent på årsbasis.

Videre hadde Nel en kontantbalanse på 3 milliarder kroner per andre kvartal i år, mot 3,2 milliarder foregående kvartal og 2,6 milliarder samme kvartal i fjor.

I juni 2020 mottok Nel en kjøpsordre fra Nikola for 85 megawatt alkaliske elektrolysører, og ordren har en verdi i overkant av 30 millioner dollar. Ifølge dagens kvartalsrapport planlegger Nel produksjonsstart av de første Nikola-elektrolysørene ved Herøya-anlegget i løpet av fjerde kvartal 2021, og vil fortsette produksjon i løpet av 2022.

«Nikola har ikke gitt informasjon for når Nel kan forvente ytterligere ordre under leveringsavtalen», heter det i andrekvartalsrapporten.

Det skrives for øvrig også at produksjon for Everfuel vil starte i fjerde kvartal.

Bratt ned

Nel har lenge vært en populær «grønn» aksje blant både norske og tyske småsparere, som har bidratt til å sende kursen betydelig oppover.

Siden årsskiftet har hydrogenaksjen imidlertid fått seg en knekk og er halvert siden årsskiftet. Markedsverdien er 21 milliarder kroner.

Nel produserer hydrogenfyllestasjoner og selskapet lager også elektrolysører, som bruker strøm til å skille ut hydrogen fra vann.

Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, men å tjene penger på det er ikke lett. Nels potensielle inntjening ligger i fremtiden, og i 2020 tapte det samlet 415 millioner kroner på driften.

Publisert: