• Mange kunder prøver varene i butikkene, men kjøper dem på nett. Mottiltaket for butikkene er å gjøre handelen til en opplevelse, tror makroøkonom i Sparebanken Vest, Kristina Håvås Hanson.

På Vestlandskonferansen torsdag, vil hun sammen med konserndirektør Halgeir Isdahl, vise hvordan bedriftslederne opplever den internettbaserte konkurranse. I en spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse, svarer fem prosent av lederne på Vestlandet at den nettbaserte konkurransen er til stede i svært stor grad. Videre svarer 14 prosent i ganske stor grad, mens hele 40 prosent føler denne nettkonkurransen i svært liten grad.

Håvås Hanson hadde ventet at en større del av næringslivet levde i en nettbasert konkurranse allerede.

— Men det er all grunn til å tro at dette vil øke på, og kanskje særlig innen varehandelen, sier makroøkonomen.

Måler ikke kvalitet

Halgeir Isdahl ser det som et problem at portaler på nettet, som sammenligner ulike varer og tjenester, bare sammenligner pris.

— Kvalitet og service får ingen plass i slike sammenligner. Derfor forblir det viktig både for banker og de fleste andre som har noe å selge, og være fysisk til stede, selv om butikkene og bankfilialene får et annet innhold enn tidligere, sier Isdahl.

Vil endre kjøpesentrene?

Håvås Hanson tror det vil bli en vanlig forretningsmodell for folk flest å prøve for eksempel klær i butikkene, men kjøpe dem på nettet. Dette må butikkene tilpasse seg gjennom selv å bruke nettet mer. - Ellers må man lage butikkene til en opplevelse å gå å handle i, sier makroøkonomen.

— Man kan jo spørre seg hva som skjer med de store kjøpesentrene om handelen flyttes på nett, og skjer med Bergen sentrum, spør Isdahl.

Færre lokale konkurrenter

På Vestlandskonferansen vil han også fortelle om bedriftsledere som forventer seg mer konkurranse fra utenlandske aktører.

I dag er det 44 prosent av bedriftslederne som anser en lokal norsk bedrift som sin hovedkonkurrent. Om fem år venter de samme bedriftslederne at andelen lokale hovedkonkurrenter har sunket til 35 prosent.

— Blant Vestlandsfylkene er det Hordaland som har størst forventninger til økt konkurranse fra utlandet. Og det er kanskje ikke så rart ettersom Hordaland er det største eksportfylket i landet, sier Isdahl.

Er bunnen nådd?

I den helt ferske Vestlandsindeksen som er en temperaturmåler for næringslivet på Vestlandet, så viser den en svak optimisme etter flere målinger med piler som peker nedover.

— Det er positivt å se at den fallende fremtidstroen som har preget Vestlandsindeksen siden sommeren i fjor har stoppet opp. Om det betyr at bunnen er nådd og at farten i norsk økonomi er på vei opp igjen er umulig å slå fast basert på bare en måling, sier Kristina Håvås Hanson.

Bedriftslederne melder om økte forventninger til både etterspørsel, sysselsetting og lønnsomhet, mens indeksen for investeringer viser en flat utvikling.

BUTIKKENE BLIR ANNERLEDES: Økt netthandel vil endre mange butikker enten de er i kjøpesentrene eller sentrum, tror makroøkonom, Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest. - En måte å møte denne utviklingen på er å gjøre handelen i butikken til en opplevelse, sier hun.