Disse er mest utsatt for arbeidsledighet

Noen grupper er mer utsatte enn andre når arbeidsledigheten øker.