Odfjell Drilling fikk viktig Sverdrup-kontrakt

50 av Odfjell Drillings ingeniører skal være med på å prosjektere boreanlegget på Johan Sverdrup.