I sin såkalte bærekraftsrapport skriver Statoil at selskapet satte seg som mål å identifisere 250.000 tonn CO2 i potensielle utslippsbesparelser. I stedet ble det identifisert mulige besparelser på 339.000 tonn.

Målet er nå å kutte utslippene med 330.000 tonn i 2015. Samtidig skal bruken av fakling reduseres. Målet er en halvering fra 4 tonn gass per 1.000 tonn produserte hydrokarboner i 2014 til maksimalt 2 tonn gass per 1.000 tonn produserte hydrokarboner i 2020.

I 2013 lå de samlede utslippene av klimagasser fra olje— og gassutvinning i Norge på 13,8 millioner tonn. Målt mot dette nivået vil Statoils varslede besparelser i 2015 tilsvare en utslippsreduksjon på 2,4 prosent.

Utslippene fra olje- og gassutvinning i Norge har økt med 79,1 prosent siden 1990.