Selgere med superlønn

Disse to er blant byens best betalte eiendomsmeklere. Til gjengjeld ofrer Dag Jonny Johannessen og Ketil Strand 10-12 timer daglig fra påske til langt ut i august på jobben sin.