Ringer inn lokale butikker

Mobilen fungerer snart som en veiviser til butikker og andre lokale tjenesteytere. Tjenesten er imidlertid ikke gratis.