— Tallene på registrerte arbeidsledige i desember måned bekrefter den dårlige økonomiske situasjonen i siste halvdel av 2011, sier det spanske arbeidsdepartementet tirsdag.

Det var i desember måned 1.897 flere arbeidsledige i Spania enn måneden før, en økning på 0,04 prosent. Sammenlignet med samme periode året før, var det i desember 322.286 flere arbeidsledige, en oppgang på 7,86 prosent.

I Spania er det spesielt unge som rammes av de dårlige tidene. Arbeidsledigheten blant unge er på rundt 40 prosent. Den fortvilte situasjonen for unge i Spania - og også i land som Italia, Hellas og Portugal - er et konkret resultat av gjeldskrisen som herjer i Europa.