Aftenposten har tidligere fortalt om at optimismen tilsynelatende fremdeles råder i norsk næringsliv, til tross for dystre utsikter på den økonomiske horisonten. Eurokrisen og uroen i finansmarkedene ser ikke ut til å bekymre bedriftledere flest, viser bedriftsbarometeret til DNB.

— En farlig strategi

Nesten halvparten av norske bedrifter tror 2012 blir et mer lønnsomt år enn fjoråret. Det synes økonomiprofessor Ola Grytten ved NHH høres mye ut.

- Jeg tror nok økt lønnsomhet i det omfanget er i overkant optimistisk. Det er en farlig strategi å tro at Norge er immune mot det som skjer ute i verden, og det er sannsynlig at en ytterligere forverring for norsk eksportindustri vil slå ut i høyere arbeidsledighet og lavere etterspørsel også her hjemme, sier Grytten til Aftenposten.no.

Han peker på at det fremdeles er stor usikkerhet om den videre utviklingen i eurosonen.

— I lys av hvordan norsk økonomi har taklet finanskrisen og de foreløpige konsekvensene av den statsfinansielle krisen, er det kanskje forståelig at mange føler vi er immune. Men det er vi ikke, sier Grytten.

Tror ikke bare industrien rammes

Deler av norsk eksportindustri merker allerede konsekvensene av den økonomiske uroen i form av fallende etterspørsel og priser.

Samtidig lever optimismen videre i andre sektorer. Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo tror andre deler av næringslivet også vil merke uroen, men at det vil ta lenger tid.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.
UIO

— Det er lite sannsynlig at dette bare vil handle om industrien, for næringlivet i Norge er vevd tett sammen. Foretak i mer skjermede sektorer er fortsatt avhengig av industribedriftenes etterspørsel av deres varer og tjenester, og om man ikke berøres i første omgang, så gjør man det i neste, sier hun.

- Hvem er det som vil klare seg best?

— Det skal mye til for at en virksomhet ikke skal bli berørt, men de som vil klare seg best er nok bedriftene som selger varer direkte til forbrukere. Vi har mange ansatte i offentlig sektor, noe som gjør at det fortsatt finnes kjøpekraft, sier Ulltveit-Moe.

Hun sier at det fremdeles er stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i Europa, og at det derfor er vanskelig å slå fast hvordan norske bedrifter bør forberede seg.

— Jeg synes forventingene høres veldig optimistiske ut. Hadde jeg hatt en bedrift nå ville jeg nok vært ganske forsiktig på kostnadssiden, sier Ullveit-Moe.