• FOTO: Deisz Ørjan

Eit liv i skipsfart og spenning

Der fartøy flyte kan, der er han nøkkelmann. Utan automatikaren er ingen moderne skip seglingsdyktige.