IMF har et mer pessimistisk syn på alle deler av verdensøkonomien nå enn de hadde ved forrige rapportering, 21. september.

For enkelte land ser det betydelig verre ut enn for fire måneder siden.

Et Europa som var i ferd med å hente seg inn etter finanskrisen i 2008 og 2009 ser nå at veksten omtrent raderes ut.

— I det siste har utsiktene på kort sikt blitt betydelig forverret. Gjeninnhentingen ventes å stoppe opp i mange økonomier. De oppdaterte prognosene viser svekkelse, men ikke kollaps, i den globale aktiviteten, skriver Pengefondet.

Fondet nedjusterer vekstanslagene for 2012 for alle de største land og områder (se tabell nederst i saken).

På verdensbasis kuttes vekstanslaget med 0,75 prosentpoeng til 3,3 prosent, ifølge World Economic Outlook som IMF la frem tirsdag ettermiddag.

Verst i Sør-Europa

Eurosonen sett under ett vil få en tilbakegang på 0,5 prosent i år, ifølge IMF.

Det er ikke mer enn fire måneder siden samme institusjon ventet en vekst på 1,1 prosent.

Den største nedjusteringen gjøres for Italia og Spania, hvor vekstanslaget for 2012 nå er 2,5 og 2,8 prosentpoeng lavere enn i høst.

Det betyr at IMF mener de to middelhavslandenes økonomier vil krympe 2,2 (Italia) og 1,7 (Spania) prosent i år.

Japan ventes å hente seg inn etter et på mange måter katastrofalt 2011. Gjenoppbyggingen etter trippelkatastrofen i fjor vinter (jordskjelv, tsunami og ødelagt kjernekraftverk) ventes å gi et spark til den økonomiske veksten.

Dyre statslån i hele år

Men som en viktig del av disse spådommene ligger en snarlig løsning på eurokrisen.

— Dette er anslag som er gjort med forutsetning om at politikerne i eurosonen intensiverer innsatsen for å løse krisen. Som et resultat av det, vil de høye rentepåslagene på statslån stabilisere seg på dagens nivå, og begynne å normalisere seg i begynnelsen av 2013, skriver IMF i rapporten.

IMF-sjef Christine Lagarde hevet i går pekefingeren i det tyske utenriksdepartementet.
THOMAS PETER/REUTERS/SCANPIX

IMF-leder Christine Lagarde holdt mandag en tale i det tyske utenriksdepartementet hvor hun blant annet presiserte den store usikkerheten som knyttes til tirsdagens nedjusterte anslag.

— Selv de lavere anslagene våre forutsetter et konstruktivt politisk veivalg som på ingen måter er sikker, sa hun.

Frykten sprer seg

Det er nå ganske nøyaktig to år siden greske myndigheter ble avslørt i å jukse med sin egen økonomiske statistikk. For å skjule at Hellas egentlig brukte langt mer penger enn landet dro inn i inntekter, trikset myndighetene med tallene, slik at EU-kommisjonen, finansmarkedene og velgerne trodde alt sto langt bedre til enn hva realitetene etter hvert viste.

Kakediagrammene øverst i artikkelen viser tilliten til at ulike euroland evner å gjøre opp gjelden sin på, i april 2010 (t.v.), september 2011 og januar 2012. Man kan dermed se hvordan det først ble vurdert som litt risikabelt å låne ut penger til Hellas (oransje farge), mens resten av eurosonen var trygge låntagere (grønn).

I høst hadde frykten spredd seg til størsteparten av eurosonen.

Nå på nyåret er det bare Tyskland, Nederland og Finland som anses helt sikre betalere.

Vekst i økonomien (i prosent fra året før)

Område 2010 2011 2012* Endring ianslag fra sept. 2013*
Verden 5,2 3,8 3,3 -0,7 3,9
USA 3,0 1,8 1,8 0,0 2,2
Eurosonen 1,9 1,6 -0,5 -1,6 0,8
Tyskland 3,6 3,0 0,3 -1,0 1,5
Frankrike 1,4 1,6 0,2 -1,2 1,0
Italia 1,5 0,4 -2,2 -2,5 -0,6
Spania -0,1 0,7 -1,7 -2,8 -0,3
Japan 4,4 -0,9 1,7 -0,6 1,6
Storbritannia 2,1 0,9 0,6 -1,0 2,0
Fremvoksende økonomier i Europa 4,5 5,1 1,1 -1,6 2,4
Russland 4,0 4,1 3,3 -0,8 3,5
Kina 10,4 9,2 8,2 -0,8 8,8
India 9,9 7,4 7,0 -0,5 7,3
Brasil 7,5 2,9 3,0 -0,6 4,0
Oljeprisen (nivå) 79,03 104,23 99,09 - 95,55

Kilde: World Economic Outlook, IMF, 24. januar 2012