Slik blir Anders Opedals nye konsernledelse i Equinor

Nye forretningsområder etableres og nye ledere kommer inn. Samtidig forsvinner tidligere finansdirektør Torgrim Reitan ut av konsernledelsen etter ni år.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

1. november overtok Anders Opedal som ny konsernsjef i Equinor. Nå gjennomføres endringer både i konsernstrukturen og ledergruppen.

– Equinor er i utvikling som et bredt energiselskap. Vi gjør nå endringer for å styrke gjennomføringen av vår strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp, sier Opedal i en uttalelse.

– Endringene skal bidra til økt verdiskaping fra våre olje- og gassprosjekter i verdensklasse, lønnsom vekst innen fornybar energi og utvikling av lavkarbonløsninger, fortsetter han.

Den nye konsernstrukturen vil bestå av seks forretningsområder og fem enheter i konsernsenteret, opplyser Equinor. Den nye strukturen trer etter planen i kraft 1. juni.

Nå skal Anders Opedal lede Equinor inn i en ny tid

Samler internasjonal leting og produksjon

Da vil Leting og produksjon Norge (EPN) og Leting og produksjon internasjonalt (EPI) etableres som nye forretningsområder. EPI vil inkludere dagens Utvikling og produksjon Internasjonalt, Brasil og global strategi og forretningsutvikling.

Selskapet opplyser at disse forretningsområdene vil fortsette med konkurransedyktig leting og produksjon av olje og gass.

Kjetil Hove vil overta som leder for EPN. Hove kommer fra stillingen som direktør for felt i senfase, en stilling han har hatt siden januar i år. EPI vil ledes av Al Cook, som de siste årene har vært konserndirektør for global strategi og forretningsutvikling.

«To konsoliderte forretningsområder for olje og gass vil bidra til mer fokusert innsats for å oppnå større verdiskaping og lavere utslipp.

Torgrim Reitan, som har ledet utvikling og produksjon internasjonalt, forsvinner ut av konsernledelsen og tar en ny stilling i selskapet. Han har vært en del av konsernledelsen siden 2011, og har tidligere blant annet vært finansdirektør.

Reitan vil fra nyttår overta rollen som direktør for finans og kontroll i forretningsområdet Fornybar for å jobbe for lønnsom vekst i fornybar energi.

Torgrim Reitan trer ut av konsernledelsen.
Tross fiasko etter fiasko, har Equinor tviholdt på å lete olje på land. Blir det endring nå?

Teknologi-område

En annen vesentlig endring for selskapet er at forretningsområdet Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI) etableres, mens prosjekter, boring og anskaffelser blir et mer fokusert forretningsområde.

«Teknologi, digitalisering og innovasjon er viktige redskap for å øke sikkerheten og verdiskapingen, redusere utslipp og utvikle lavkarbonløsninger», skriver selskapet.

Equinor mener det å samle disse enhetene åpner for nye muligheter innen olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Det nye forretningsområdet vil bli ledet av amerikaneren Carri Lockhart. Hun har til nå vært direktør for portefølje og partneroperert i Utvikling og produksjon internasjonalt. Tidligere har hun vært direktør for selskapets offshorevirksomhet i USA.

Dette blir den nye Equinor-sjefens fremste utfordringer

Den nye ledergruppen

En rekke utskiftninger i organisasjonen er fra tidligere varslet i selskapet, noe som sammen med endringen i konsernstrukturen fører til at ledergruppen nå blir ny.

– Endringen i konsernledelsen gir en god blanding av kontinuitet og fornyelse, mangfold og erfaring fra hele Equinor og bransjen for øvrig. Med dette nye teamet og en svært kompetent organisasjon er vi klare for å sammen utvikle Equinor videre, sier Opedal.

I tillegg til endringene innen forretningsområdene vil Jannik Lindbæk bli ny direktør for kommunikasjon. Han startet i selskapet i 2010, og kommer fra stillingen som direktør for samfunns- og myndighetskontakt Norge.

Publisert: