Syv uker ut i Brexit: Slik går det med norske varer inn til Storbritannia

Det ble spådd lange køer og store forsinkelser. Så langt ut i brexit har det imidlertid gått bedre enn fryktet. Men nytt hinder dukker opp fra 1. april.

Brexit har skapt hindringer i forsyningskjeden av skotsk laks fra Skottland til Kontinentet. Skotske oppdrettere frykter det man ser her: En fransk filetarbeider som bearbeider norsk laks – ikke laks fra Skottland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Også eksporten av norsk fisk har hittil unngått det verste skrekkscenarioet.

– Men dagens situasjon er likevel utfordrende for nesten alle aktører, på grunn av stor usikkerhet knyttet til prosedyrene for transport til og fra Storbritannia.

Uttalelsen kommer fra Kęstutis Čižikas. Han leder den skandinaviske delen av transportselskapet Girteka Logistics. Hver uke kjører det litauiske selskapet rundt 50 trailerlaster med fisk – hovedsakelig laks – fra Norge til Storbritannia.

– Ingen er overrasket over at vi møter køer, men det gjør det vanskelig å beregne ankomsttid, sier han.

Norge eksporterte mindre laks til Storbritannia i januar, men mer fisk gikk til Frankrike. Det har trolig en sammenheng.

Mindre fisk til Storbritannia i januar

Det er ikke tvil om at handelen påvirkes av brexit. Men mye tyder på at brexit først og fremst har fått en indirekte konsekvens, i alle fall for lakseeksporten.

Eksporten av fersk laks fra Norge til Storbritannia gikk ned med 16 prosent i januar – målt i volum. Dette står i kontrast til at den samlede eksporten av laks gikk opp 12 prosent.

Trenden fortsatte i februar. I uke seks gikk eksporten ned med 32 prosent, ifølge tall fra Norges sjømatråd.

– En forklaring på dette kan være økt egenprodusert laks på det britiske markedet, påpeker sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet.

Det er ikke bare brexit som har påvirket handelen over Kanalen. Det samme har trolig restriksjoner og tiltak knyttet til koronapandemien.

Skottene får ikke fisken over Kanalen

Mer skotsk laks tilgjengelig på hjemmebane har trolig én forklaring: Skotske oppdrettere har slitt med å få laks over til Frankrike i januar, som følge av brexit.

Problemer med veterinærattester har skapt forsinkelser, og ført til at trailere med laks ikke har kommet seg over Den engelske kanal.

– Situasjonen har bedret seg, men vi møter fortsatt alvorlige problemer. De er for det meste knyttet til store mengde papirarbeid som nå er nødvendig for å kunne eksportere fisk til EU, uttalte nylig interesseorganisasjonen for de skotske oppdretterne.

Både importører og skotske oppdrettere hevder fransk veterinærkontroll nå forsinker forsyningene av skotsk laks til Kontinentet. Det har åpnet opp for mer norsk laks til Frankrike.

Noe av den skotske laksen som var ment for eksport, kan i stedet ha blitt solgt i hjemmemarkedet. Dette har trolig ført til mindre behov for norsk laks i Storbritannia.

Men i Frankrike har dette resultert i det motsatte. Eksporten av norsk laks til Frankrike har økt etter nyttår. Skottene hevder situasjonen har påført dem store tap.

– Avbestillinger, destruering av fisk og ekstra bemanning resulterte i et tap på rundt tre millioner pund den første uken i januar, hevder Scottish Salmon Producers Organisation.

Tegn til at det begynner å gå seg til

Fisk illustrerer den generelle trenden. De første ukene i januar var også den totale handelen over Kanalen langt mindre enn normalt. Det britiske transportforbundet har anslått at godsmengden gikk ned 68 prosent.

En god del av nedgangen skyldes trolig hamstring før jul. Også koronatiltak etter at en ny virusvariant ble oppdaget i Storbritannia, kan ha påvirket situasjonen.

Ulike statistikker og undersøkelser tegner likevel et negativt bilde av utviklingen.

Ferske tall kan likevel tyde på at det går bedre. Antall trailere og vogntog til og fra britiske havner har i februar vært nesten oppe på vanlig februarnivå.

Ifølge BBC skjuler imidlertid dette tallet ett av flere brexitfenomen: Halvparten av kjøretøyene ut av Storbritannia går uten last.

Fergeterminalen i Dover i desember – og i januar

Den tilsynelatende normale situasjonen ved fergeterminalen i Dover, gjør at det er et håp på norsk side av Nordsjøen om at handelen raskt skal flyte på samme måte som før brexit.

– Jeg tror det vil gå seg til, sier Paul T. Aandal i Norges sjømatråd.

Neste hindring: Hva vil skje 1. april?

Én dato skaper likevel usikkerhet blant fiskeeksportørene. Fra 1. april krever britene at helsesertifikater følger hver eneste forsendelse av fisk – og andre matvarer.

Fra 1. juli blir det også innført grensekontroll.

Fagsjef Kristin Alnes i Sjømat Norge tror den største brexitutfordringen kommer først i april.

Kravene kan ifølge landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen (Sjømat Norge) føre til større utfordringer enn det som brexit har skapt hittil.

– Det blir en ny handelshindring, mener fagsjef Kristin Alnes i Sjømat Norge.

Originale dokumenter skal følge hver forsendelse, noe som lett kan stikke kjepper i hjulene for spesielt eksporten av hvitfisk.

– Den eksporten er ikke lett å planlegge. Fisken er ofte ikke solgt før den er kommet til Danmark, og da er det for sent å utstede et sertifikat. Dette blir derfor et vanskelig og viktig tema fremover, mener Alnes.

Publisert: