IEA: Oljeetterspørselen forblir svak på kort sikt

Energibyrået tror at markedet for olje synker med 170.000 fat om dagen i 2021.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 63,55 millioner fat per dag i 2021, som så vidt er opp fra anslaget på 63,45 millioner fat i forrige rapport.

Det fremgår av IEAs seneste månedsrapport, offentliggjort tirsdag.

Tallene inkluderer råolje, kondensater og NGL, samt olje fra ikke-konvensjonelle kilder.

I samme rapport estimerer byrået at den globale oljeetterspørselen blir på 96,91 millioner fat per dag i 2021, som er nedjustert med 170.000 fat om dagen fra forrige månedsrapport.

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 63,01 millioner fat per dag i 2020, like over anslaget på 62,97 millioner i forrige rapport.

Det globale tilbudet i november var ifølge byrået på 92,71 millioner fat per dag, opp fra anslaget på 91,22 millioner om dagen.

Venter månedsvis med venting

Euforien rundt oppstarten av et vaksinasjonsprogram forklarer delvis den seneste tidens oppgang i oljeprisen, ifølge IEA.

– Men det vil ta flere måneder før man når en kritisk masse med vaksinerte, økonomisk aktive personer og dermed også en påvirkning på oljeetterspørselen, står det i månedsrapporten.

Oljeprisen faller – strengere coronatiltak i Europa

Foreløpige tall for november viser at råoljelagrene i USA steg mer enn vanlig, mens det var en liten økning i lagrene i Europa og lagertrekk i Japan.

Råoljelagrene i USA steg med 9,5 millioner fat på månedsbasis, når de vanligvis stiger med 2,1 millioner fat. Råoljelagrene i Europa steg med 0,4 millioner fat, mens japanske råoljelagre falt mer enn vanlig med 8 millioner fat.

Volumene med kortsiktig lagring av flytende råolje falt med 48,2 millioner fat til 131 millioner fat i november.

Den asiatiske delen av Stillehavet ledet an med et trekk på 31,2 millioner fat til 54,8 millioner fat, mens råolje lagret i Persiabukta falt med 8,5 millioner fat til 65,4 millioner fat.

Oljeprisen bikker 50 dollar for første gang siden mars

Lavere lengre enn forventet

"På kort sikt forblir oljeetterspørselen svak og vi har redusert våre prognoser for fjerde kvartal 2020 med 0,2 millioner fat per dag på bakgrunn av små datarevideringer i flere land", skriver energibyrået.

På tilbudssiden har sentimentet fått et løft av at Opec og samarbeidslandene (Opec+) vil øke produksjonskvotene sine i januar, men betydelig mindre enn planlagt.

"Etterspørselen kommer helt klart til å forbli lavere i en lengre periode enn forventet da kuttavtalen ble gjort i april, og i tillegg vil det tilføres produksjon fra Libya", skriver IEA.

Publisert: