Kredittvurderingsbyrået Fitch nedgraderer i alt fem europeiske banker på grunn av likviditetsproblemer, melder nyhetsbyrået Bloomberg.

De fem bankene er Danske Bank, Crédit Agricole, Rabobank, Banque Federative du Credit Mutuel og OP-Pohjola Group. Utsiktene for Danske Bank er negative, ifølge Fitch Ratings. Bankens kredittverdighet er nedjustert fra A+ til A.

Norges tredje største bank, Fokus bank, er en del av Danske Bank.

— I utgangspunktet er det aldri positivt å bli nedgradert, men dette var på mange måter varslet, så det kommer ikke som noen overraskelse for hverken oss eller markedet, sier Chief Risk Officer Peter Rostrup i Danske Bank til Aftenposten.no.

Gikk på milliardsmell

Danske Bank sliter med milliardtap som følge av investeringer i irske banker i 2004. Selskapet kjøpte da National Irish Bank og Nothern Bank, som fikk begge fikk svi grundig under finanskrisen i 2008.

— Gitt situasjonen i det danske bankmarkedet er ikke dette en stor nyhet. Men det som er interesssant er at Fitch beholder en «negative outlook». Det betyr at det kan komme ytterligere nedgraderinger senere, sier bankanalytiker Andreas Håkansson i Exane BNP Paribar til Aftenposten.no.

Han mener at nedgraderingen ikke vil få store konsekvenser for Danske Bank. Forklaringen er at banken, i likhet med mange andre banker, allerede opplever store utfordringer med å få tak i kreditt gjennom det ordinære pengemarkedet som følge av den eskalerende økonomiske uroen.

Kreditten kommer derfor i stor grad som lån fra sentralbanken.

— Men en ytterligere nedgradering kan gi banken enda dårligere omdømme i finansmarkedet, sier Håkansson.

Krisen nærmer seg

Kredittanalytiker Pål Ringholm i First Securities sier at dagens beslutning har ligget i kortene.

-Men det er interessant at vi nå ikke trenger å dra lengre sørover enn til Danmark før vi ser at bankene har store problemer med å hente inn penger fra kapitalmarkedet. Danmark har en bankkrise på flere fronter, og dessvere seg vi at de, i likhet med mange andre, nå blir stadig mer avhengige av sentralbanken, sier Ringholm.

- Hvilke konsekvenser kan dette få for kundene i Danske Bank - og Fokus Bank i Norge?

— Danske Bank er allerede under oppsikt av danske myndigheter, så jeg tror ikke dette vil få noen store konsekvenser. Men det er mulig at banken vil bli mer forsiktig med utlån.

- Kan dette presse utlånsrentene opp?

— Utlånsrenten er allerede blitt påvirket av situasjonen i kredittmarkedet, så denne nedgraderingen i seg selv vil ikke gi utslag, sier Ringholm.

Stor gjeld og fallende boligpriser

Danmark sliter blant annet med fallende boligpriser, til tross for et svært lavt rentenivå. Flere banker har hatt store problemer med å få tilstrekkelig tilgang til kreditt, og i februar gikk Amagerbanken konkurs etter å ha tapt hele egenkapitalen.

— Kombinasjonen av at husholdningene har stor gjeld, at boligprisene faller og at bankene sliter med kredittilgangen er en stor utfordringen for banksektoren, sier Håkonsson.

15 europeiske storbanker er allerede satt på overvåkningslisten til kredittvurderingsselskapet Standard & Poor's.