• GODKJENT: Sandviksboder 69 ble godkjent som midlertiig sikret av kommuen 22.mai 2013. Lørdag 5. juli i år raste deler av boden ut i sjøen, etter at vann begynte å lekke fra taket. FOTO: Odd E. Nerbø

Kommunen godkjente boden i fjor

Sandviksboder 69 ble godkjent som midlertidig sikret mai 2013.