— Forbrukerombudet gjennomførte før jul en undersøkelse av såkalte «raske kreditter», det vil si forbrukslån som markedsføres med kort behandlingstid. Gjennomgangen viste at fem selskaper drev med lovstridig markedsføring av raske kreditter. Fire av disse selskapene har nå endret sin markedsføring etter å ha mottatt brev fra Forbrukerombudet, skriver forbrukerombud Gry Nergård i en pressemelding.

Forbrukerombudet er svært kritisk til at enkelte aktører fokuserer på rask behandlingstid av typen «lån på dagen». Ombudet mener dette spiller på impuls, og særlig rammer folk som fra før har en anstrengt økonomi.

— Opptak av lån og kreditt kan ha store konsekvenser for forbrukerne. Beslutningen om å ta opp lån bør tas basert på en veloverveid vurdering av egen økonomi og tilbudene i markedet, sier forbrukerombud Gry Nergård til Aftenposten.

«Svar innen fire timer»

I 2004 sendte Forbrukerombudet ut et brev til bransjen, hvor det gikk frem hvordan de skulle holde seg på riktig side av markedsføringsloven.

- Påstander som «forbrukslån på dagen» og «svar innen 4 timer», kan virke særlig forlokkende på forbrukere som allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier forbrukerombud Gry Nergård.
FORBRUKEROMBUDET

Før jul sjekket Forbrukerombudet hvordan bransjen hadde tatt dette innover seg.— Gjennomgangen viste at fem aktører markedsførte lån og kreditt med fokus på kort behandlingstid. Påstander som «forbrukslån på dagen» og «svar innen 4 timer», kan virke særlig forlokkende på forbrukere som allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg er påstandene som regel ikke riktige, sier Nergård i pressemeldingen.

Fortsatte, tross pålegg

Fem selskaper som ikke fulgte retningslinjene, fikk pålegg.

- Etter mitt syn er det en urimelig og i strid med markedsføringsloven å spille på forbrukerens impulsivitet i markedsføring av forbrukslån, ved å fokusere på at man vil få kreditten eller svar på søknad nærmest umiddelbart, sier Nergård.

Fire av de fem inrettet seg. Men Bank Norwegian, som er tett tilknyttet flyselskapet Norwegian Air Shuttle, gjorde det ikke. Forbrukerombudet er fremdeles i dialog med Bank Norwegian angående dette.

— Vi forventer at bransjen innretter seg etter markedsføringslovens og finansavtalelovens krav. Dersom vi ser at enkeltaktører ikke innretter seg, vil det være aktuelt å ta saken inn for Markedsrådet, sier Nergård.

Tjente nesten 100 millioner i fjor

Bank Norwegian eies av Norwegian Finans Holding, som igjen eies av blant andre flyselskapet Norwegian.

I fjor fikk Bank Norwegian et konsernresultat etter skatt på 96,8 millioner, opp fra 34,9 millioner kroner i 2010, ifølge hegnar.no.

Siden oppstart 19. november 2007 har banken (per utgangen av 2011) skaffet seg en kundemasse på 150.700 kunder, fordelt på 18.900 lånekunder, 40.900 innskuddskunder og 90.900 kredittkortkunder, ifølge nettstedet.

Michael Myran, leder marked i Bank Norwegian, skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

«Bank Norwegian har ikke rettet seg etter pålegget da banken ikke er enig med Forbrukerombudet om at vår markedsføring er lovstridig.»