• TETT TRAFIKK: - Transportøkonomisk Institutt har flere ganger dokumentert at det er en sammenheng mellom mulighetene for å parkere i sentrum og biltrafikken. Skal vi ha noe håp om å redusere biltrafikken, må det strammes kraftig inn, mener SVs Tina Åsgard. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

- Fylkesmannen er for slapp

SV mener Fylkesmannen har vært for ettergivende når det gjelder parkeringsplasser i sentrum. Partiet vil ha færre plasser.