• AVGJERAST I MORGON: Saka kjem fram for fylkesutval i morgon tidleg og seinare på dagen for fylkestinget i Møre og Romsdal. FOTO: TERJE ULVEDAL

Skipsreiar kan bli Fjord1-eigar

Fylkesrådmann i Møre og Romsdal går inn for at supplysbåtselskapet Havila får kjøpe ein aksjepost på 41 prosent i Fjord1.