– Det er storkiosk-priser på matvarene her. Med en inntekt på 280 kroner uken er det ikke mye du får råd til, særlig hvis du røyker eller snuser i tillegg, sier Jens Sverre Nystein til Varden.no.

Han er tillitsvalgt for fangene og har nå sendt brev til Konkurransetilsynet i et forsøk på å skape konkurranse om fangenes kioskhandel.

— Straffen skal være frihetsberøvelse, ikke å frata folk maten og menneskeverdet, sier Nystein til avisen.

— Ingen andre muligheter

Fangene får middag hver dag, men mener de må kjøpe en del mat for å bli mette og for å sikre seg et godt kosthold.

Det er en lokal Coop-butikk som foreløpig har monopol på kioskdriften i fengselet, og da butikken i august varslet prisøkning, reagerte fangene. «Skien fengsel er et lukket fengsel og vi som sitter her har ingen andre muligheter til å handle det vi trenger, enn å bruke butikken her i fengselet,» heter det i brevet, ifølge Varden.no.

Anne Berg Behring i Coop Vestfold og Telemark lover å se på saken. Fangene ønsker en konkurrent velkommen.