Etter lang tids vekst i både salg og produksjon, er salget så langt i år 2 prosent under fjoråret, skriver Nationen.

Lagrene av norsk svinekjøtt er nå på nær 4.000 tonn og prisene er langt lavere enn fastsatt i jordbruksoppgjøret.

— Vi er svært bekymret. Mange har investert mye penger og sliter tungt med økonomien. Noe må gjøres før det går skikkelig galt. Det er et bransjeproblem, og vi må ha tiltak for å øke salget av svinekjøtt, sier styreleder Willy Finnbakk i Norsvin, norske grisebønders avls- og interesseorganisasjon.

Nå håper svinebøndene på bedre ribbesalg mot jul.

— I år håper vi å selge mer norsk ribbe, men det er utfordrende å øke salget av hele grisen. Griseholdet blir stadig bedre, og det er vanskelig å få salget til å holde tritt med stadig produktivitetsvekst. Vi frykter tøff økonomi i mange år for svinebønder, sier direktør Hans Thorn Wittussen i Nortura.