• GIR OPP: Aage Mjeldheim kommer ikke til å anke Advokatbevillingnemndens avgjørelse om å frata ham bevillingen. FOTO: S�vig, Rune

Gir seg som advokat

Aage Mjeldheim gir opp kampen om å få beholde bevillingen. Nå legger han ned advokatpraksisen.