En overgangsordning kommer på plass i statsråd fredag. Den har en ramme på 30 milliarder kroner fram til 1. juli. Etter det skal ordningen bli permanent.

Det statlige organet vil stå for eksportfinansieringstilbudet i Norge med innlån fra statskassen. Ordningen vil ifølge regjeringen kunne tilby kundene både offentlig støttede lån og lån til markedsrente.

— Tiltak for å trygge arbeidsplasser

– Dette er et av mange tiltak for å trygge norske arbeidsplasser. Vi har hele tiden sagt at vi skal møte det økonomiske tilbakeslaget med handling. Vi er beredt til å handle igjen, men dette var nødvendig å sette i gang nå, sier Stoltenberg.

Statlig støttede eksportkreditter spiller en svært sentral rolle i finansieringen av norsk kapitalvareeksport, spesielt i tider med uro i finansmarkedene og få alternative finansieringskilder.

– I en slik situasjon er det viktig at staten sørger for stabile rammebetingelser for norske eksportbedrifter, sier Stoltenberg.