Odfjell-direktøren går på dagen

Uenighet om selskapets videre utviklingen.