«Jeg opplever hele saken som svært belastende og urimelig», skriver Jon Eilif Orrem i en e-post.

Orrem er for tiden sykemeldt. Han har delvis besvart BTs spørsmål, men skriver i en e-post at han «på nåværende tidspunkt er hindret i å parere krenkende påstander som er fremsatt.«

Når det gjelder sakene som er klaget inn for tilsynsrådet for advokatvirksomhet, opplyser Orrem at de bestrides.

Kravene og søksmålene mot Orrem er meldt inn til AIG, som er hans ansvarsforsikringsselskap.

«Alle krav er bestridte», skriver Orrem.

— Fremla dokumentasjonen

I eiendomssakene hvor klienter mener han skylder dem millionbeløp, viser han til følgende:

All relevant dokumentasjon vedrørende eiendommens reguleringsforhold er blitt fremlagt.

Verdivurderinger er fremlagte.

Opplysninger om egen deltakelse ble dokumentert/gjort kjent.

Løpende informasjon/dokumentasjon er fremlagt uoppfordret.

Møter ble løpende avholdt.

Alle forespørsler ble etter beste evne besvart og fulgt opp.

Orrem: — Han var aldri involvert

Når det gjelder saken om den eldre mannen som betalte et forskudd på tre millioner kroner til Orrem for prosjektet på Søvikneset, skriver Orrem at mannen aldri var direkte involvert i det aktuelle prosjektet.

«Han samarbeidet med andre profesjonelle aktører gjennom eget selskap. Dette selskap inngikk kontrakt om kjøp av Søvikneset. Selskapet måtte kaste inn håndkleet grunnet pengemangel og derigjennom mislighold av kontrakten», skriver Orrem.

Advokat Orrem har ikke besvart BTs påfølgende spørsmål om hvorfor mannen ikke fikk pengene tilbake.

- Utenfor vår kontroll

Tomten på Søvikneset, som begge av Inger Hygens klienter investerte i, lå ifølge Orrem klar for endelig reguleringsgodkjenning i april 2008.

«Når reguleringen har tatt ca. ti år, har dette ligget utenfor vår kontroll, skriver han.

Han reagerer på Hygens uttalelse om at den eldre mannen følte at han «fortløpende ble lurt».

«Hygen må vite at hun enten taler mot bedre vitende eller at hun ikke har satt seg inn i lett tilgjengelige bevisfakta», skriver han.