I tredje kvartal fikk flyselskapet et resultat før skatt på 1,1 milliarder svenske kroner, nesten 400 millioner mer enn i samme kvartal i fjor.

— Det er gledelig at effektene av vår kraftfulle og gjennomgripende omstrukturering har forventet effekt, og at SAS går sterkt ut av tredje kvartal med et positivt resultat før skatt på 1.120 millioner svenske kroner, sier Rickard Gustafson i en kommentar til kvartalsresultatet.

Kvartalsresultatet ble tatt godt imot av investorene, og aksjekursen steg på alle de skandinaviske børsene onsdag formiddag. I både Oslo, Stockholm og København var SAS-aksjen opp over 10 prosent etter få minutters handel.

Gustafson opplyser at man har kommet langt med implementeringen av planen som skal forbedre selskapets finansielle posisjon. Når salget av Widerøe er fullført i september, kommer SAS til å ha fått inn til sammen 2,7 milliarder svenske kroner gjennom ulike salg.

Økt trafikk

Selskapet melder om en trafikkøkning på 5,6 prosent.

— Vi har i dette kvartalet kunnet øke trafikken gjennom en markant forbedret produktivitet. I løpet av sommeren åpnet vi 32 nye ruter som bidro til at passasjerinntektene økte, samtidig som driftsutgiftene gikk ned, sier Gustafson som også legger stor vekt på den nye avtalen med Airbus om kjøp av tolv langdistansefly for 20 milliarder kroner.

Tredje kvartal i SAS' forskjøvne regnskapsår går fra mai til juli. Selskapet som i mange år har vært betegnet som kriserammet, og som så sent som i fjor høst sto på kanten av stupet, hadde en omsetning på 11.593 millioner svenske kroner, en liten nedgang fra samme periode året før.

Selskapet melder om et fall i den såkalte yielden med 0,6 prosent. Dette er tallet som angir inntektene per passasjer. Årsaken er sommerens ekspansjon.

— Det tredje kvartalet er sesongmessig sterkt, men først og fremst bekrefter dette effekten av vår etablerte strategi og at vi har gjort store framskritt. Med større finansiell stabilitet og mer konkurransedyktig kostnadsstruktur, har vi skapt rom for å satse offensivt og investere i vår kundegruppe, sier Gustafson.

Godt helår

SAS understreker i kvartalsmeldingen at konkurransen i europeisk luftfart fortsatt er veldig hard, men man gleder seg over at etterspørselen på det skandinaviske markedet har økt med om lag 6 prosent i perioden. Dette er mer enn i store deler av Europa.

— Det tredje kvartalet har styrket SAS finansielt, og en ytterligere forbedring av den finansielle posisjonen kan forventes i løpet av det siste kvartalet. Forutsatt at det ikke skjer noe uforutsett i omverdenen, kommer SAS-konsernet til å oppnå et driftsresultat som passerer 3 prosent og et positivt resultat før skatt for hele året, sier Gustafson.