Det er flest menn som funderer på å starte for seg selv. 17 prosent av mennene melder om gründerdrømmer, mens 12 prosent av kvinnene har en gründer i magen.

Samtidig er det store kjønnsforskjeller når det gjelder hvilken bransje de vil satse på. Helse/omsorg og restaurant/kafé er de to desidert heteste bransjene for kvinnene, mens mennene har bygg/anlegg og IT/programvare på topp.

Det viser en fersk undersøkelse Ipsos MMI har gjort på oppdrag for DNB.

App for diabetessyke

Annette Skeie Jakobsen er blant dem som har gjort mer enn å drømme om å bli helsegründer,

Hun var bekymret for sin diabetessyke mann og laget en omvendt trygghetsalarm. Nå utfordrer hun Jonas Gahr Støre til å få mer innovasjon i helsesektoren.

Hun ble provosert da hun leste i Aftenposten at det ikke er blitt flere kvinnelige gründere i Norge og at kvinner ikke tør å satse stort.

— Det er en alvorlig mangel på fokus på dette i helsesektoren. Da jeg tok sykepleierutdannelsen fra 2004 til 2007, var innovasjon aldri et tema. Det er ingen som legger opp til at sykepleiere skal få gode ideer til produkter eller tjenester, sier Jakobsen.

Etterspurt tjeneste

Hun har etablert firmaet SmartCare og tjenestene DiabetesGuard og Trygghetsalarm, som er omvendte trygghetsalarmer. Dersom brukeren ikke selv klarer å slå av alarmen, så blir pårørende og andre som er lagret i systemet, varslet. Alt styres via en applikasjon på smarttelefonen, men overvåkings- og varslingstjenesten ligger på en egen server.

- Dette er eksempel på tjenester som pasientene og sykepleierne tørster etter å få tilgang til. Men det er ikke rom for slik utvikling innen det offentlige i dag, mener Skeie Jakobsen.

Skeie Jakobsen har fått Rosingprisen for den mest kreative og nyttige IT-løsningen i Norge i 2012, hun har fått sykepleierforeningens Smartpris og sist uke vant hun den nasjonale Helseprisen.

Skeie Jakobsen har med seg investorene Walther Grov og Kurt Mosvold i selskapet og har fått støtte fra SR-fond og Innovasjon Norge. Gjennom inkubatorselskapet Innoventus har hun fått verdifull rådgivning fra seriegründer Otto Isaksen.

Nå jakter de på 20 millioner kroner for å få til en internasjonal lansering. 1. desember skal produktene lanseres i USA.

Halvparten konkrete

DNBs spørreundersøkelse viser at ca. 250 000 nordmenn har veldig eller ganske konkrete gründerplaner. Og småbedriftsøkonom Ellen Dokk Holm i DNB mener det er et marked for både de kvinnelige og mannlige drømmene.

- Det kan se ut som man velger tradisjonelt. Norge skriker etter ingeniører så det er godt marked for bygg og IT. Det at helse er så populært tror jeg har sammenheng med samhandlingsreformen, hvor kommunene overtar mer av helsetjenestene. Kvinnene ser at kommunene ikke vil greie alt og ser muligheter, sier Dokk Holm.

Hun påpeker at gründere innen helse/omsorg i hovedsak satser på tjenester innen psykologi, medisin, logopedi, kosthold, samt barn og ungdom.

Blir stanset av helsesektoren

Gründer Annette Skeie Jakobsen møtte nylig helseminister Jonas Gahr Støre på konferansen Healthworld i Oslo, der temaet var teknologisk utviklingen i helsesektoren.

Men hun mener det offentlige helsevesenet i dag ikke bidrar til å fremme innovative tanker og initiativ.

- Som sykepleier ser man problemer og utfordringer i det daglige og får gode ideer om hvordan dette kan løses bedre. Men det er ingen kultur for å ta imot disse ideene eller utvikle dem videre innen det offentlige.

Hun forteller at hennes erfaring med lederne i de offentlige helseinstitusjonene er at de ikke er særlig mottagelige for nytenkning.

- Det fins noen få, som meg, som er gale nok til å satse alt, men de fleste blir i jobben sin og den gode ideen faller bort.