• BATTERIFERGEN: Slik er den tegnet av arkitektene. FOTO: ARKOCONSULT

Håp for elektrisk fergereise

Osterøy Ferjeselskap får 7,3 millioner kroner til kjøp av batteriferge for trafikk mellom Valestrand og Breistein.